Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nationell Byggnadsspecifik Information

Projektet tar fram underlag till myndigheter och andra intressenter om Sveriges bostadsbestånd genom att register (Energideklarationerna, SCB data, fastighetsregistret, årsredovisningarna) samkörs från både 2008 och 2018 för att förklara utvecklingen i bostadsbeståndet, kopplat till styrmedel. Projektet följeforskas av 1 doktorand och 4 postdocs.


Sammanfattning

Projektnamn

NBI

Status

Pågående

Område

Artificiell intelligens, Bygg, Digitalisering, Energi, Infrastruktur, Samhällsbyggnad, Stadsutveckling

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

9,2 MSEK

FN:s globala hållbarhetsmål

10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Mikael Mangold

Kontaktperson

Mikael Mangold

Forskare

+46 10 516 53 98
mikael.mangold@ri.se

Läs mer om Mikael