Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
MISTRA C2B2 logo

MISTRA C2B2 - Co-Creating Better Blue

C2B2 föreställer sig en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi och ett hållbart samhälle som omfattar flera sektorer och aktörer. C2B2 syftar till att åstadkomma transformativ förändring genom social styrning med stöd av relevanta och insiktsfulla data och kunskap, och på så sätt omforma rollen för aktörerna i den blå ekonomin i Sverige. 

Stakeholders at kick-off 14th of November 2023 in Gothenburg

C2B2 syftar till att åstadkomma transformativ förändring genom sociala styrningsmodeller med stöd av relevant data och kunskap. På så sätt kan den roll omdefinieras som akademin, industrin, staten, det civila samhället och den naturliga miljön tillsammans spelar i den blå ekonomin i Sverige, i processer "från data till kunskap till beslut och åtgärder". 

C2B2 är ett forskningsprogram finansierat av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) med Göteborgs universitet som värd. C2B2 startade i september 2023. Vi är 11 forskningsorganisationer och initialt 25 intressenter från näringsliv och offentlig sektor. C2B2 fokuserar på att åstadkomma transformativ förändring genom deltagande-styrning med stöd av relevanta och insiktsfulla data och kunskap. 

C2B2 omdefinierar den roll som olika aktörer spelar i den blå ekonomin i processer "från data till kunskap till beslut och åtgärder", vilket ökar möjligheterna till deltagande, överläggningar och inflytande, bygger upp mer öppen infrastruktur och stärker kapaciteten att stödja inkludering av data och kunskap i flernivåstyre. Det är viktigt att notera att data i denna konceptualisering är ett sätt att "ge naturen en röst".

Programmet består av fem arbetspaket varav RISE leder ett; 

WP1: Öppna ekosystem och klimatförändringar (GU)

WP2: Öppen, datadriven innovation och ny teknik (RISE)

WP3: Havsförvaltning och adaptiv förvaltning (Havsmiljöinstitutet)

WP 4: Metodutveckling och genomförande av så kallade Living Labs (IHE)

WP5 Programledning och Kommunikation (GU)

Sammanfattning

Projektnamn

MISTRA C2B2

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE deltar i samtliga arbetspaket samt leder arbetspaket 2 och Living Lab West

Projektstart

Varaktighet

2023-2027

Total budget

50 miljoner SEK plus 10 miljoner SEK från intressenter

Partner

Stockholm Environment Institute, Umeå universitet, CIT, Stockholms universitet, IVL, Chalmers, Svensk nationell datatjänst, Havsmiljöinstitutet, IHE Delft Institute

Finansiärer

MISTRA

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
14.Hav och marina resurser
Jessica Hjerpe Olausson

Kontaktperson

Jessica Hjerpe Olausson

Senior projektledare

+46 70 080 60 18

Läs mer om Jessica

Kontakta Jessica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Zeeshan Raza

Forskare

+46 10 516 60 92

Läs mer om Zeeshan

Kontakta Zeeshan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.