Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ministerbesök vid RISE marina testanläggning i Göteborg

23 oktober 2023, 09:28

Den 18 oktober besökte Försvarsminister Pål Jonson och Marinchef Ewa Skoog Haslum RISE testanläggning SSPA Maritime Center i Göteborg. Här designas och testas civila och militära fartyg och undervattensfarkosters prestanda och vid besöket lades stort fokus på vikten av att utveckla Sveriges undervattensförmåga.

– Sveriges innovationsförmåga när det gäller forskning och utveckling är oerhört viktig även i en internationell kontext. Den ger oss tillträde till internationella sammanhang och är även väsentlig för vår Nato-ansökan. Den undervattensforskning som sker och kommer att fortgå har stor betydelse, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv och när det gäller utvecklingen av militärt och civilt försvar. Detta är en imponerande och viktig verksamhet, sa försvarsminister Pål Jonson under sitt besök.

image received via email

Att utveckla undervattensförmågan är högaktuellt både för regeringen och marinen. De senaste tidens händelser med bland annat misstänkt sabotage av en undervattenskabel i Finska viken visar på vikten av att kunna möta hybridhot mot kritisk infrastruktur under vattnet.

– Genom att kunna bidra med forskning, innovation, testmiljöer och teknisk expertis, och dessutom ha möjligheten att knyta ihop näringsliv, offentlig sektor och akademi är RISE är en viktig resurs för det svenska totalförsvaret, säger Malin Frenning, vd på RISE.

– Genom att vara en del i både design och utveckling av i stort sett alla militära maritima plattformar har RISE testanläggning SSPA Maritime Center varit en betydelsefull resurs för den svenska marinen under lång tid och behöver säkerställas för framtida behov. Det handlar om allt från beräkningar och design till försök i modell- och fullskala. För att säkra tillgången till denna kompetens över tid behöver vi arbeta långsiktigt och tillsammans med flera parter för att bygga kompetens, utveckla metoder och säkerställa infrastruktur. Det är viktigt både för den marina och den civila sjöfarten, säger Mikael Hägg, chef för RISE maritima avdelning.

Vid RISE testanläggning utförs fysisk modelltestning vilket är ett viktigt verktyg i processen att utveckla fartyg och bedöma deras prestanda. Alla testanläggningar på SSPA Maritime Center är designade för att utföra tester med stora modeller, vilket gör att skaleffekter minskar och mer tillförlitliga mätningar kan utföras.

 

Presskontakt:

Elenor Bernelow Loyd, chef totalförsvar på RISE

elenor.bernelow.loyd@ri.se, 010-516 50 16