Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
mobil

Mikrolärande i videoformat

I en ständigt föränderlig värld ökar behoven av kompetensutveckling i en allt snabbare takt. Vilket ger upphov till ett ökat behov av att se över hur vi idag lär oss på bästa sätt. Och vilka lärandeformat som lämpar sig bäst för såväl individer som för den nya kunskapens karaktär.

Ett lärandeformat och en inlärningsform som blivit allt vanligare är så kallat Mikrolärande. Ett lärande som innebär snabb kunskapsöverföring i ett avgränsat, bekvämt och tillgängligt format. Ett lärande som enligt teorier skulle kunna öka effekterna av lärandet, bidra till ökad motivation och engagemang och kanske ses som ett komplement till traditionella inlärningsformer.  

Utgångspunkten för detta projekt var att titta närmare på mikrolärande som inlärningsformat med ett specifikt fokus på video som medium.

  • Vad säger forskningen om mikrolärande som en lärandeaktivitet?
  • Vad säger forskningen som gjorts om formatet video som medium för mikrolärandet?  

Leveransen i detta projekt består av en forskningsöversikt kring vad genomförda internationella studier och forskning säger om mikrolärandet och om video som format.

Sammanfattning

Projektnamn

Mikrolärande i videoformat

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Finansiärer

TikTok Sverige

Projektmedlemmar

LÄS RAPPORTEN

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
Kristina Söderberg

Kontaktperson

Kristina Söderberg

Projektledare

+46 70 631 31 76

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.