Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mätning av latensen hos dynamiska tryckgivare

Projektet var en del av utvecklingen av stötröret som är vår kandidat till primära normal för dynamisk tryckkalibrering. Under projektet utvecklade vi en robust metod som tillhandahåller spårbar mätning av latensen hos dynamiska tryckmätsystem för noggrann fasberäkning.

Dynamiska tryckmätningar är av stor betydelse i flera applikationer. Trots det, är kunskapen om hur mätsystem beter sig i snabba förlopp begränsad. Kalibrering av mätningssystem för tryck sker traditionellt under statiska förhållanden. Utvecklingen av stötröret syftar till att ta fram en primär standard för dynamisk kalibrering av tryckmätningssystem som används i dynamiska applikationer.

Latens viktighet

Information om latensen (tidsskillnaden mellan ut- och in-signalerna) för tryckmätsystem är avgörande i många industriella tillämpningar. Till exempel, i förbränningsmotorn där in-cylindertrycket mäts med vev vinkeln, kan tryckmätningssystemets latens producera fasförskjutning som resulterar i betydande fel i mätningarna.

Latensmätning

Projektet utvecklar en metod för att mäta svarstiden för de dynamiska tryckmätningsinstrumenten som karakteriseras med hjälp av stötröret. Stötröret är utrustat med en optisk sensor som noggrant kan detektera stötvågens inverkan på det mätinstrument som karakteriseras. Detta gör det möjligt för stötröret att ge information om latens hos instrumentet som är viktig för att utveckla tillförlitliga modeller för mätinstrumentets dynamiska respons. För att mäta latensen för enheten som testas (DUT), utrustads Stötröret med en byggd optisk sensor baserad på Shadowgraphy. Sensorn är noggrant att detektera tiden för stötvågens inverkan på DUT. Detta gjorde det möjligt för stötröret att ge information om latensen för dynamiska tryckmätsystemen.

Resultat

Metoden som tillhandhåller spårbar mätning av latensen hos dynamiska tryckmätningssystem har väl etablerats och systemets fas svar i frekvens domänen beräknades. Resultaten från projektet publicerades som en artikel på Metrologia tidskrift.

Sammanfattning

Projektnamn

Dynamiska tryckgivare latens

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

ett år och fyra månader

Total budget

480 000 SEK

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Kontaktperson

Eynas Amer

Forskare

+46 10 516 62 80

Läs mer om Eynas

Kontakta Eynas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.