Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Gustav Jönsson

Forskare

Tel +46 10 516 51 53

E-post gustav.jonsson@ri.se

Ort Borås

Enhet Mekanik och Dynamik (105102)

ORCID 0000-0003-4385-4404

Gustav Jönsson är forskare inom industriell mätteknik och främst inriktad på tryck och vakuum.

Forskningsprojekt som Gustav är delaktig i syftar i huvudsak till att stärka mätkapaciteten i samhället. Detta sker genom att forskningsprojekten typiskt har som syfte att:
-Förbättra RISE mätkapacitet för statiska tryck och dynamiska tryck.
-För dynamiska tryckmätningar lägga en grund för internationellt erkänd spårbarhet.
-Sänka mätosäkerheten vid interlaboratoriska jämförelser,

Gustav är verksam vid riksmätplatsen för tryck och vakuum som tillhandahåller spårbarhet till SI-enheten pascal. Detta sker genom kalibreringstjänster för tryckindikerande instrument. RISE mätkapaciteter för tryck finns registrerade i BIPMs "key comparison database" som kan nås via länken nedan.

https://kcdb.bipm.org/