Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Mäta cirkulära affärsmodeller

Mäta cirkulära affärsmodeller

Hur mäter vi kostnadseffektivt den cirkulära ekonomin? Ger högre cirkulär ekonomi-prestanda ökad efterfrågan? Hur ökar vi spridningen av cirkulära affärsmodeller i samhället (via mätning)? Det är temat för de tre arbetspaketen i projektet.

Cirkulär ekonomi påstås vara en strategisk möjlighet för företag att kunna maximera resurseffektivitet, göra stora kostnadsbesparingar och skapa konkurrensfördelar. Det finns dock för närvarande inga etablerade mått eller indikatorer för att kunna jämföra cirkulariteten av en affärsmodell eller en produkt. I detta projekt utvecklar, testar och utvärderar vi indikatorer för cirkulär ekonomi på erbjudandenivå. 

Projektets upplägg bygger på en nära integration mellan statistiska skattnigsmetoder, traditionell "peer-review" via vetenskapliga tidskrifter, och nära samverkan med företag och offentliga organisationer som kan både bidra till och ha nytta av forskningsresultaten. Vårt mål är att ta fram en robust, legitim och standardiserbar indikator som kan fungera som en hävstång i en övergång till en cirkulär ekonomi i tillverkningsindustrin, både i Sverige och utomlands. Indikatorn ska även hjälpa företag att internt kunna identifiera möjligheter och hinder till en omställning samt assistera externa intressenter såsom kunder och investerare som av olika anledningar vill kunna jämföra företag och produkter. Beroende på måttets utformning finns det även möjligheter att kunna förstå behovet av exempelvis skatteväxling som kan ge stöd till en omställning mot en cirkulär ekonomi. Det som blir mätt blir gjort!

Projektet löper under sammanlagt tre år och är indelad i tre arbetspaket som: 1) utvecklar och testar en cirkularitetsindikator-prototyp; 2) undersöker ekonomiska och miljömässiga möjligheter förknippade med en ökad grad av cirkularitet i vissa utvalda produkter och affärsmodeller; och 3) undersöker förutsättningarna för bredare spridning av en cirkulär ekonomi via affärsmodellsinnovation och mätetal.

Resultat

Sammanfattning

Projektnamn

Mäta cirkulära affärsmodeller

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Allt

Projektstart

Varaktighet

2020-08-31

Total budget

4360000

Finansiärer

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Projektmedlemmar

Titta: Putting Circularity Metrics to Work in Business

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Marcus Linder

Kontaktperson

Marcus Linder

Enhetschef

+46 70 874 51 85

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.