Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mäta cirkulära affärsmodeller

Mäta cirkulära affärsmodeller

Hur mäter vi kostnadseffektivt den cirkulära ekonomin? Ger högre cirkulär ekonomi-prestanda ökad efterfrågan? Hur ökar vi spridningen av cirkulära affärsmodeller i samhället (via mätning)? Det är temat för de tre arbetspaketen i projektet.

Cirkulär ekonomi påstås vara en strategisk möjlighet för företag att kunna maximera resurseffektivitet, göra stora kostnadsbesparingar och skapa konkurrensfördelar. Det finns dock för närvarande inga etablerade mått eller indikatorer för att kunna jämföra cirkulariteten av en affärsmodell eller en produkt. I detta projekt utvecklar, testar och utvärderar vi indikatorer för cirkulär ekonomi på erbjudandenivå. 

Projektets upplägg bygger på en nära integration mellan statistiska skattnigsmetoder, traditionell "peer-review" via vetenskapliga tidskrifter, och nära samverkan med företag och offentliga organisationer som kan både bidra till och ha nytta av forskningsresultaten. Vårt mål är att ta fram en robust, legitim och standardiserbar indikator som kan fungera som en hävstång i en övergång till en cirkulär ekonomi i tillverkningsindustrin, både i Sverige och utomlands. Indikatorn ska även hjälpa företag att internt kunna identifiera möjligheter och hinder till en omställning samt assistera externa intressenter såsom kunder och investerare som av olika anledningar vill kunna jämföra företag och produkter. Beroende på måttets utformning finns det även möjligheter att kunna förstå behovet av exempelvis skatteväxling som kan ge stöd till en omställning mot en cirkulär ekonomi. Det som blir mätt blir gjort!

Projektet löper under sammanlagt tre år och är indelad i tre arbetspaket som: 1) utvecklar och testar en cirkularitetsindikator-prototyp; 2) undersöker ekonomiska och miljömässiga möjligheter förknippade med en ökad grad av cirkularitet i vissa utvalda produkter och affärsmodeller; och 3) undersöker förutsättningarna för bredare spridning av en cirkulär ekonomi via affärsmodellsinnovation och mätetal.

Resultat

Sammanfattning

Projektnamn

Mäta cirkulära affärsmodeller

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Allt

Projektstart

Varaktighet

2020-08-31

Total budget

4360000

Finansiärer

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Projektmedlemmar

Titta: Putting Circularity Metrics to Work in Business

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Marcus Linder

Kontaktperson

Marcus Linder

Enhetschef

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

ReAlisering av Cirkulär Ekonomi i Samhället

I projektet fokuserar vi på och underlättar konkreta testfall av cirkulära innovationer genom verkliga scenarier som kommer att drivas i samarbete med projektparterna, tre svenska kommuner. Vi analyserar effekter och samhälleliga …
Projekt

Cirkulära indikatorer i företags nyckeltal - pilotstudier

För att övergången till cirkulära affärsmodeller ska lyckas måste nya nyckeltal, indikatorer och strategier för att följa upp framstegen användas. Att hitta CE-indikatorer som är tydliga, enkla att applicera och kommunicera är en …
Projekt

Public PROcurement with a Circular Economy EDge

Offentliga myndigheter är stora globala konsumenter och spelar därför en viktig roll i produktions- och konsumtionsdynamiken, inklusive den hållbara. Bevis visar emellertid att det finns ett antal viktiga frågor som förhindrar ett…
Expertis

Cirkulära affärsmodeller

Företag kan spara på både kostnader och miljö genom att bättre ta tillvara på värdet i gamla produkter och hålla liv i existerande produkter längre. Men det är inte trivialt. Kannibalisering av nyförsäljning, oklar betalningsvilja…
Pressmeddelande

Nu ställer möbelbranschen om till cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi har vi sett exempel på i liten skala på många håll i samhället. Nu tar dock ett 30-tal aktörer kopplade till offentliga möbler ett samlat grepp för att hela branschen ska ställa om. Med ett stöd från Vinnova på 15…