Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Atalante Göteborg
Foto: Stefan Molnar

Levande bottenvåningar som värdeskapande stadsutveckling

Många svenska stadsutvecklingsprojekt har som mål att fastigheter ska ha verksamheter i bottenplan. Detta är dock inte enkelt i tider av digital handel och externa köpcentrum. Projektet har tagit fram en handbok och en fallstudie över hur man i praktiken kan planera för - samt analysera de socioekonomiska effekterna av - bottenvåningar.

I dagens stadsutveckling står återigen blandstad högt på dagordningen, det vill säga områden där olika funktioner, så som boende och verksamhetslokaler, existerar sida vid sida. Att åstadkomma detta är dock en utmaning, inte minst när det gäller att få verksamheter i bottenplan att överleva över tid. Digital handel, externa köpcentrum, omvandlingar av lokaler till bostäder samt köpstarka gruppers flytt till ytterområden är några av de faktorer som gör att sådana verksamheter har svårt att överleva. I detta projekt har RISE, i ett delat projektledarskap med Göteborgs stad, studerat hur stadsutvecklingsprojekt med syfte att skapa levande bottenvåningar kan organiseras i praktiken. Detta genom en fallstudie av ett sådant projekt, nämligen det som genomförs i området Masthuggskajen i Göteborg. Vidare har projektet studerat hur de socioekonomiska konsekvenserna av bottenvåningsinvesteringar skulle kunna analyseras i praktiken. Den stora frågan är om upplåtandet av lokaler i bottenplan till verksamheter som typiskt nog inte är så ekonomiskt starka - så som kulturverksamheter, social service och idéburen sektor - kan betraktas som en social investering som långsiktigt betalar sig?

Inom ramen för projektet har en populärvetenskaplig forskningsrapport tagits fram som beskriver och tar fram lärdomar från arbetet i Masthuggskajen. En handbok som erbjuder en ingång till socioekonomisk effektanalys av kulturella och sociala verksamheter i bottenplan har även utvecklats med stadsbyggnadssektorn som målgrupp.

Idéskrift - Effektanalys av kulturella och sociala verksamheter i bottenplan

Sammanfattning

Projektnamn

Levande bottenvåningar

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskningspart samt delat projektledarskap med Göteborgs stad

Projektstart

Varaktighet

HT 2017 till VT 2019

Total budget

500000

Partner

Göteborgs stad, Mistra Urban Futures

Finansiärer

Göteborgs stad, RISE, Centrum för management i byggsektorn

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.