Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
skola

Leda digitalisering för nämnder och styrelse

Det finns ett uttalat behov av att synliggöra digitaliseringens påverkan på det svenska skolsystemet. Och ett behov av en ökad gemensam förståelse kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar kopplat till skolans uppdrag hos politiska nämnder och styrelser.

På uppdrag av Skolverket deltar RISE i utveckling och genomförande av insatsen "Leda digitalisering för nämnder och styrelser". RISE ansvarar för design, utveckling, projektledning och facilitering av det konkreta genomförandet av insatserna. 

Bakgrunden till uppdraget ligger i ett identifierat behov av ökad gemensam förståelse mellan förvaltning och politik eller styrelser inom skolsverige. Ett behov av ökad kunskap rörande digitaliseringens påverkan, dess möjligheter och utmaningar kopplade till skolans uppdrag.

Vidare har även ett behov identifierats avseende kunskap om i vilka sammanhang där digitalisering påverkar näraliggande områden så som skoljuridik och skolans uppdrag, elevhälsa med mera.

Uppdraget är en del i ett större samarbete mellan Skolverket och RISE där RISE utgör en innovations- och utvecklingspart inom pedagogisk utveckling och digitalisering.

 

Etap 1 - ht 22- vt 23

Arbetet med ”Leda digitalisering” påbörjades under hösten 2022 där projektet genomförde första etappen och tog fram och erbjöd fysiska workshops runt om i landet med strax över 400 offentliga skolchefer och skolpolitiker. Tillsammans ökade vi vår kompetens inom området skolans digitalisering samt hade värdefulla dialoger.

Röster från deltagarna: 

"Givande dialoger som ledde till både erfarenhetsutbyte och till viss del kollegialt lärande" 

Bra och tydligt! Engagemanget sprider sig. Det är lätt när det styrs upp på detta sätt. En av de bästa sammankomster jag varit på!"

"Fick chansen att diskutera frågor kring skolans digitalisering med representanter från alla nivåer i styrkedjan. Mycket givande att se de olika perspektiven."

Etap 2 – ht 23

Under hösten 2023 påbörjas arbetet med projektets andra etap. Att genomföra insatsen mot målgruppen privata skolhuvudmän och deras styrelser. Framtaget material kommer efter sommaren att anpassas till den nya målgruppen utifrån deras förutsättningar samt genomföras under sen höst 2023.

Ingår du i målgruppen för denna etap är du välkommen att delta vid de digitala träffarna --> Leda digitalisering för styrelser

Slutrapport etap 1 inkl bilagor

Sammanfattning

Projektnamn

Leda digitalisering

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

4000000

Finansiärer

Skolverket

Projektmedlemmar

Materialet som används i 1a etapen finns nu tillgängligt att ta del av -> Ett material för offentliga skolhuvudmän

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
Kristina Söderberg

Kontaktperson

Kristina Söderberg

Projektledare

+46 70 631 31 76

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.