Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
skola

Leda digitalisering för nämnder och styrelse

Det finns ett uttalat behov av att synliggöra digitaliseringens påverkan på det svenska skolsystemet. Och ett behov av en ökad gemensam förståelse kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar kopplat till skolans uppdrag hos politiska nämnder och styrelser.

På uppdrag av Skolverket har RISE deltagit i utveckling och genomförande av insatsen "Att leda digitalisering". En insats som bestått av planering och genomförande av ett antal konferenser med fokus på att styra och leda skola och förskola i en digital tid. Insatserna, som vände sig till såväl kommunala som fristående huvudmän, genomfördes under 2023 och syftade till att öka den gemensamma förståelsen för digitaliseringens möjligheter och utmaningar i relation till skolans uppdrag. 

RISE har fungerat som innovations- och utvecklingspartner inom pedagogisk utveckling och design av insatserna. RISE har också ansvarat för att skapa förutsättningar för kunskapsöverföring genom att planera, skapa arbetsmaterial och leda insatserna i samverkan med Skolverket.

Under våren 2023 genomfördes fysiska workshops runt om i landet med strax över 400 offentliga skolchefer och skolpolitiker. Under hösten genomfördes istället digitala motsvarigheter med ett 70-tal deltagare från fristående skolhuvudmän

Samtliga insatser har noga dokumenterats och finns nu tillgängliga online att ta del av för den som önskar. Inspel från RISE, Skolverket, röster från andra verksamheter och dialoger finns både inspelat och nedtecknat i form av 2 digitala workshops/utbildningar. 

För att ta del av utbildningsmaterialet besöker en webbsidan Att leda digitalisering 

Röster från deltagarna: 

"Givande dialoger som ledde till både erfarenhetsutbyte och till viss del kollegialt lärande" 

Bra och tydligt! Engagemanget sprider sig. Det är lätt när det styrs upp på detta sätt. En av de bästa sammankomster jag varit på!"

"Fick chansen att diskutera frågor kring skolans digitalisering med representanter från alla nivåer i styrkedjan. Mycket givande att se de olika perspektiven."

Sammanfattning

Projektnamn

Leda digitalisering

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

4000000

Finansiärer

Skolverket

Projektmedlemmar

Till utbildningsmaterialet

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
Kristina Söderberg

Kontaktperson

Kristina Söderberg

Projektledare

+46 70 631 31 76

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.