Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Två medarbetare kontrollerar print i SLM 280
Foto: Lina Noväng

Lättviktsbatteripaket tillverkat genom additiv tillverkning

Genom att nyttja additiv tillverkning, avser LAMBADA utveckla ett skalbart och ultralätt batteripaket, med markant förbättrad kylkapacitet.

Projektet LAMBADA kommer att använda additiv tillverkning (AM), specifikt Powder Bed Fusion Laser Beam (PBF-LB), för att skapa ett nytt ultralätt batteripaket med sensorintegration och temperaturkontroll.

Batteripaketet lämpar sig för såväl landbaserade som luftburna applikationer och dess livslängd tas i beaktan redan i designstadiet, så att det enkelt går att nedmontera och återvinna. Konstruktionen kommer att göra det enkelt att byta ut defekta celler, vilket resulterar i att batteripaketet i sin helhet sällan behöver ersättas. LAMBADA riktar sig, genom sitt fokus på skalbarhet och anpassningsbarhet, i första hand mot rymd-, marin-, och flygindustrin. Ambitionen är bland annat att underlätta elektrifieringen och minska materialavfallet.

Generativ design möjliggör geometrier som minskar vikten och ökar kylkapaciteten, samtidigt som tillverkningskostnaden förblir låg. Målsättningen är en viktreduktion på 30 % jämfört med konventionella batteripaket.

De integrerade Braggs fibre array-sensorerna (FBG), som kan liknas vid komponentens nervsystem, kommer att mäta temperatur och slitage löpande, och bidra till att förhindra s.k. thermal runaway samt optimera hanteringen av batteriet. 

LAMBADA koordineras av RISE och genomförs tillsammans med CSEM, Almatech, Höganäs, Proximion och Quintus. Almatech och CSEM i Schweiz har en stark historia av samarbete när det gäller att utveckla invecklade precisionsmekanismer för rymdapplikationer. CSEM, med fokus på additiv tillverkning och integration av elektriska funktioner, bidrar med värdefull expertis. Applikationscenter för additiv tillverkning vid RISE, med 18 industriella medlemmar, inklusive Höganäs och Quintus, stödjer hela AM-kedjan inom LAMBADA-projektet. Dessutom har RISE ett långvarigt samarbete med Proximion när det gäller sensorintegration. 

Sammanfattning

Projektnamn

LAMBADA

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Project manager

Projektstart

Varaktighet

2 years

Total budget

1.5M EURO

Partner

CSEM, Almatech, Höganäs, Proximion, Quintus, RISE

Finansiärer

Vinnova, Innosuisse – Swiss Innovation Agency

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Saeed Khademzadeh

Kontaktperson

Saeed Khademzadeh

Forskare

+46 10 722 32 34

Läs mer om Saeed

Kontakta Saeed
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.