Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kostnadseffektiv ligninbaserad kolfiber för lättare bilar

Kostnadseffektiva kolfibrer skulle göra det möjligt att ersätta mer stål med lätta kolfiberkompositer i bilar. Detta skulle i sin tur minska bilparkens bränsle- eller elförbrukning. GreenLight-projektets vision är att använda massabrukens biprodukt lignin som råmaterial för sådana kolfibrer.

Lignin - framtidens råvara för kolfiber

Syfte och mål

GreenLights övergripande mål är att demonstrera en ny, ekonomiskt och miljömässigt hållbar, kolfiberråvara ‒ lignin ‒  som produceras i Europa med europeiskt råmaterial.

Målet är en kostnadseffektiv bio-baserad kolfiber för användning i armerade kompositer som ger tillräckliga styrkeegenskaper för bilapplikationer i stora serier.

Utmaning

Den största utmaningen är att nå materialegenskaper som uppfyller höga produktkvalitetskrav.

Lösning

Tanken är att skräddarsy kraftig ligninegenskaper redan vid ligninseparation/upparbetning och optimera ligninet för de avsedda applikationerna.

Effekt

  • Minskad bränsleförbrukning och växthusgasutsläpp inom bilindustrin (10 % viktminskning innebär en minskning med 7 % av bränsleförbrukningen)
  • Skapande av en hållbar europeisk industri för produktion av ligninbaserad kolfiber för applikationer inom olika sektorer (bil, flygplan, vindkraft, etc.)
  • Minskning av det europeiska beroendet av importerad kolfiber och kolfiberråvara
  • Minskning med minst 20 % av utsläppen av växthusgaser vid framställning av ligninbaserad kolfiber jämfört med produktion av PAN-baserad kolfiber.
  • Bidrag till strukturförändring och ökad konkurrenskraft för den skogsbaserade industrin i Europa.

Sammanfattning

Projektnamn

Ligninbaserad kolfiber

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator, Workpackage-ledare för WP2 Omvandling till kolfibrer, WP5 Skalbarhet och hållbarhet och WP7 Projektledning

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

2 600 088 €

Partner

Södra, FIBRE, STFI, Fourné, CRF, Podcomp, Conventive Composites

Finansiärer

Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), Södra

FN:s globala hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Projektets webbplats

Koordinator

Evenemang

Extern press

Kontaktperson

Birgit Backlund

Senior project manager

+46 10 228 45 61
birgit.backlund@ri.se

Läs mer om Birgit