Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kommunikation och underhåll för den digitala fabriken

Projektet Kommunikation och underhåll för den digitala fabriken (Command) drog nytta av ny informations- och kommunikationsteknik samt Internet-of-Things (IoT) för att definiera, utveckla och verifiera lösningar i tre fallstudier i syfte att förbättra produktionsverksamhet, service och underhåll.

 

Syfte och mål

Syftet med projektet var att säkerställa att tillverknings- och processindustrin i Sverige kan utnyttja de snabba framstegen inom utveckling av informationsteknik och IoT och säkerställa en snabbare anpassning genom digitalisering. I projektet definierade, utvecklade och verifierade vi lösningar som kan reducera oplanerade driftstopp, förbättra den mänskliga kommunikationen i en produktionsmiljö och visa hur ekonomisk nytta av investeringar för IoT-baserat underhåll kan beräknas.

Utmaning

Tidigare studier visar på ineffektivitet på grund av bristande kommunikation, informationshantering, insamling och överföring, och otillräcklig användning av modern teknik i operatörernas, underhållspersonalens och leverantörernas arbetsmetoder.

Lösning

För att reducera oplanerade driftstopp utforskade vi hur direkt tillgång till information (för operatörer och servicetekniker) kan påverka utfallet. Vi undersökte också hur ny användning av IKT kan förbättra den mänskliga kommunikationen i en produktionsmiljö och utvecklade en grund för beräkningar som visar möjlig ekonomisk nytta av investeringar för IoT-baserat underhåll, där arbetet utförs av tekniker. I projektet användes teknik från tre områden: konsument- och spelindustrin (t ex Hololens från Microsoft), datavetenskap (t ex Analytics för beslutsstöd), och ny kunskap och teknik inom kommunikationsvetenskap (t ex sociala medier).

Effekt

Projektet bidrog till det globala hållbarhetsmålet ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” genom att arbeta för en inkluderande industrialisering, bidrog med kunskap som förbättrar produktionsverksamhet, service och underhåll samt för att öka företagens förståelse för möjligheter med digital teknik. 

Sammanfattning

Projektnamn

Command

Status

Avslutat

Region

Region Dalarna, Region Norrbotten, Region Värmland

RISE roll i projektet

Forskningspartner och projektledning

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

8 112 500

Partner

SSAB EMEA AB, Podcomp, Smurfit Kappa, Piteå, Tetra Pak Technical Service AB, Prevas AB

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Elin Hollström

Kontaktperson

Elin Hollström

Project manager

0730407743

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.