Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Koldioxidteater

Koldioxidteater på Västmanlands läns museum

Klimathotet är mer aktuellt än någonsin och genom projektet Koldioxidteater engageras unga i deltagande metoder för att utforska och utmana sociala normer och trender kopplade till klimatpåverkan. Genom metodik för teater och deltagande design sätts fokus på objekt i dåtid och nutid, koldioxidfotavtryck, sociala normer samt klimataktion.

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att handla nu för att bekämpa klimatförändringar genom att engagera unga människor i Västmanlands län. Projektet kommer utveckla deltagande metoder för museer vilket stöder dem till att utifrån klimatforskning arbeta med förändring av sociala normer i samhället.

Utmaning

Att relatera till och förstå vad de uppsatta klimatmålen innebär och vilka förändringar som är nödvändiga hos individen och samhället för gemene man är komplicerat. Att endast informera och medvetandegöra har visat sig inte vara tillräckligt för att förändra beteenden till att bli mer hållbara. Dessutom krävs mer innovativa metoder för att göra abstrakta frågor om klimatförändringar och klimatforskning konkreta. 

Lösning

I det här projektet definierar vi viktiga miljöfrågor och normer kring dem som ett relationellt och socialt framväxande fenomen. Projektet inriktar sig därför på att utforska och reflektera över den kollektiva sociala praktiken och normskapandet bland unga människor mellan 15-20 år. Detta görs genom ett antal workshops på Västmanlands läns museum som fokuserar på olika aspekter inom klimatfrågan tillsammans med ungdomar, museipersonal, designers, skådespelare och forskare. Ungdomarna erbjuds även sommarjobb inom projektet där målet är att samskapa en PopUp-utställning i digital eller fysisk form. 

Effekt

Två konkreta resultat av projektet kommer vara den utvecklade metoden för deltagande teater som kan stödja museer att handla nu för att bekämpa klimatförändringarna, kallad Koldioxidteater, samt 2) en PopUp-utställning samskapad med unga medborgare. 

 

Team: Lizette Reitsma, Hayley Ho, Sofie Nyström, Wasim Brikham, Birgit Brunklaus

Sammanfattning

Projektnamn

Koldioxidteater

Status

Avslutat

Region

Region Västmanland

RISE roll i projektet

Forsknings- och designkompetens

Projektstart

Varaktighet

12 månader

Total budget

2 000 000

Partner

Västmanlands Läns Museum, Syddanskt universitet

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Hayley Ho

Kontaktperson

Hayley Ho

Läs mer om Hayley

Kontakta Hayley

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.