Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klassificering och hållbarhetskriterier för förnybara drivmedel i EU

I projektet kartläggs förnybartdirektivet (RED) för att identifiera kring vilka typer av värdekedjor det finns utrymme för tolkning samt vilka konsekvenser det kan få. Studien kompletterar tidigare forskning genom att även jämföra RED-metodik med andra metoder för att exempelvis visa på vilka incitament olika metoder skapar för resurseffektivitet. 

I syfte att bidra till en ökad användning hållbara bränslen har EU infört förnybartdirektivet (RED). För att säkerställa att bränslen är hållbara inkluderar RED en standardiserad metodik för att klassificera och beräkna växthusgasutsläpp från bränslen. Det råder dock oklarheter kring hur metoden ska appliceras i flera fall, till exempel vid blandande råvaror eller för integrerade anläggningar. En nyckelaspekt i RED är att den ska möjliggöra jämförelser mellan olika typer av processer utan att det finns utrymme för tolkningar. I det här projektet kartläggs RED för att identifiera kring vilka typer av värdekedjor det finns utrymme för tolkning samt vilka konsekvenser det kan få. Studien kompletterar tidigare forskning genom att jämföra RED-metodik med andra metoder, med fokus på värdekedjor som inte har studerats tidigare, för att till exempel visa på vilka incitament olika metoder skapar för resurseffektivitet. Syftet är att underlätta för svenska aktörer att bedöma sina värdekedjor enligt RED. 

Sammanfattning

Projektnamn

Kartläggning av förnybartdirektivet

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

15

Total budget

1 000 000

Finansiärer

Energimyndigheten, Bio+

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Karin Pettersson

Kontaktperson

Karin Pettersson

Forskare

+46 10 516 54 71

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.