Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Vatten

KAVA kartläggning av vattenanvändning

Allt fler dricksvattenproducenter i Sverige har utmaningar kopplade till att producera och distribuera efterfrågad vattenvolym året om. Genom att förstå vart vattnet tar vägen när flödestoppar inträffar kan VA-organisationerna proaktivt genomföra åtgärder för att undvika de mest kritiska lägena.

I projektet har vattenflödesdata analyserats från sju deltagande VA-organisationer för att skapa förståelse om när flödestoppar sker och vad som bidrar till dem. Resultaten visar bland annat att, i de flesta fall, går vattenanvändningen upp när temperaturen (maximal dygnstemperatur) stiger samt att under årets andra kvartal har villor med pool högre vattenanvändning än villor utan pool. Resultaten visar även att flödestoppar inträffar när många konsumenter använder lite mer vatten snarare än när få använder mycket mer vatten och att flödestoppar drivs av lokala förutsättningar då de oftast inte inträffar samtidigt för dricksvattenverk på olika orter. Informationen från analyserna kan användas för att genomföra målgruppsanpassade åtgärder såsom kommunikation för att minska dricksvattenanvändningen och därmed värna om vattenresursen.

Inom projektet genomfördes även erfarenhetsutbyte kring kommunikation vilket skapade ett underlag för framtagande av målgruppsanpassade kommunikationsmaterial. Den viktigaste erfarenheten som lyfts kring kommunikation av hållbar vattenanvändning är att hålla sig till en förutbestämd kommunikationsplan samt att förmedla ett tydligt och genomtänkt varför konsumenterna ska minska sin vattenanvändning.

Slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

KAVA kartläggning av vattenanvändning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Utförare

Projektstart

Varaktighet

Ett år

Partner

Laholmsbuktens VA, Vatten & Miljö i Väst, Hylte kommun, Mölndals stad, Alingsås kommun, VA SYD

Finansiärer

Länsstyrelsen Hallands län

Koordinator

Projektmedlemmar

Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

+46 70 322 63 14

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.