Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Intelligent Reliability 4.0

Intelligent Reliability 4.0 (iRel40) hade som slutmål att förbättra tillförlitligheten för elektroniska komponenter och system genom att minska felfrekvenserna i hela värdekedjan. Nya metoder för att säkerställa tillförlitlighet och prognosticera fel som uppstår i både tillverknings- och användningsfaser utvecklades i projektet

Trenden för systemintegration, särskilt för heterogen integration, är miniatyrisering. Således blir tillförlitlighet en ökande utmaning för komponenter och system och dessa förväntas uppfylla de exceptionella krav som ställs på framtida komplexa system. Tillämpningar kräver dessutom kundnöjdhet till acceptabel kostnad samtidigt som tillförlitlighet måste garanteras när man använder system i nya och tuffa miljöer. I iRel40 samarbetade 79 partners från 14 länder i 6 tekniska arbetspaket (WP) längs hela värdekedjan från chip till system.

WP1 fokuserade på specifikationer och krav.

WP2 och WP3 fokuserade på modellering, simulering, material och gränssnitt baserade på testobjekt.

WP4 tillämpar testobjektskunskapen i industriella pilotförsök kopplade till produktion.

WP5 tillämpar kunskapen för testning.

WP6 fokuserade på tillämpningar relaterade till industriella pilotförsök.

Resultaten utvärderades och validerades.

Elektroniska komponenter och system utvecklas snabbare och nya processer överförs allt snabbare till produktion med förväntat bibehållen eller högre tillförlitlighet. Lärdomar från iRel4.0 inom Physics of Failure och AI-metoder kommer att bidra till att förverkliga detta.

Sammanfattning

Projektnamn

iREL40

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

WP leader, Task leader

Projektstart

Varaktighet

42 månader

Total budget

103 493 257,50 €

Finansiärer

EU, Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Klas Brinkfeldt

Kontaktperson

Klas Brinkfeldt

Enhetschef

Läs mer om Klas

Kontakta Klas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.