Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
On-demand belysning med drönare

Infrastrukturtjänster on-demand för aktivt resande

Projektet Skara skyddsängel ska utveckla och testa drönarbaserade lösningar för cykelbelysning i Skara kommun för att ta itu med utmaningar för aktiva resor i en lång mörk nordisk miljö. Genom behovsbaserat infrastrukturstöd syftar projektet till att göra aktiva resor säkra och attraktiva och därmed stödja hälsosamma och kostnadseffektiva resvanor.

Mobilitet är under omvandling där aktivt resande som cykling uppmuntras för hälsosammare och utsläppsfria resor. Trots de goda cykelvägarna som har byggts är installation och underhåll av belysningssystem dyrt. Det är inte alltid möjligt att ha bra ljusförhållanden på alla cykelvägar, särskilt på landsbygden. Under sådana omständigheter kan människor undvika att åka i mörker även föredrar de att ta sina cyklar så mycket som möjligt. För att hantera detta och stödja resevanorförändringen för ett aktivt resande, en naturlig fråga är hur man hitta ekonomiskt lönsamma lösningar för cykelbelysning. Dessutom har trafikolyckor relaterade till cyklar blivit mer betydelsefulla de senaste åren, vilket kräver potentiellt infrastrukturstöd för att förbättra cyklistens säkerhet.

Detta projekt tar itu med dessa utmaningar och riktar in sig på cyklistens behov i de nordiska regionerna, särskilt på landsbygden. I stället för att investera i den traditionella fasta belysningsinfrastrukturen utvecklar projektet infrastrukturlösningar on-demand som använder drönare för att tillhandahålla belysning och potentiellt fler kompletterande tjänster för att förbättra trafiksäkerheten, känslan av säkerhet och komfort. För att förstå uppfattningen och användaracceptet kommer projektet att utveckla prototyper för att genomföra experiment på de valda cykelvägarna i Skara kommun. Experiment kommer att utformas från ett design-för-allaperspektiv för att överväga alla sociala grupper för mer tillgänglig och inkluderande infrastruktur mot aktiv mobilitet. Kvantitativa och kvalitativa studier kommer att genomföras för att undersöka lösningens genomförbarhet för ytterligare förbättringar och potentiell serviceintroduktion.

Mer information på högsidan med även press på Dagens Nyheter

Nu har vi avslutat pilotperioden och vi hade även SVT med oss på besök. Du kan se SVT inslag och även på SVT rapport 2023/03/29 (ca 20:20). (lite korrigering i reportage, det bör vara Jönköping University, i stället för Linköping University). 

 

 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Skara skyddsängel

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

2 997 894

Partner

Skara Kommun, Högskolan i Skövde, Jönköping University

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Lei Chen

Kontaktperson

Lei Chen

Senior Researcher

+46 10 228 40 64

Läs mer om Lei

Kontakta Lei
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.