Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
HTL

Industri 5.0

Idag saknas en enkel generell koppling mellan process och extern användare vid olika bruk vilket utgör hinder för utvecklingen av nya övervakningsapplikationer. I projektet Industri 5.0 kommer ny teknik att utvärderas i olika delsteg i samarbete med projektets partners.

Målet för det två-åriga projektet Industri 5.0 är att bidra till att effektivisera olika processer, vilket leder till ökad resurseffektivitet och minskad energiförbrukning. Processövervakningen ger effektivare råvaruanvändning med färre reklamationer och mindre spill som resultat.

PulpEye kommer inledningsvis att testa tekniken i två pilotanläggningar hos RISE Processum, HTL-piloten och bioreaktorn BioBo. I framtiden kommer processteknikerna att skalas upp och då behövs både ny online-teknik och möjlighet till fjärrövervakning. NIR-teknik som används i massa- och pappersindustrin kommer att tillämpas på helt nya användningsområden som produktion av biooljor och för jäsningsprocesser.

Projektet ska visualisera stora mängder processdata utanför bruket på ett säkert och effektivt sätt. Det ska även utveckla en demonstrator där processverktyg ska hjälpa personal att kunna ta effektiva beslut.

Resultaten från projektet blir verktyg och arbetsmetoder som ger möjligheter att effektivt kunna fjärrövervaka och styra fabriker globalt. Det ska även utvecklas effektivare mätmetoder som ger bättre styrning vilket leder till energibesparingar.

Sammanfattning

Projektnamn

Industri 5.0

Status

Avslutat

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2023-09-30

Total budget

3 989 200 kronor

Partner

RISE Processum, Process IT, Billerudkorsnäs, Kondor Processoptimering AB, Energimyndigheten

Finansiärer

Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Yvonne M Nordin

Kontaktperson

Yvonne M Nordin

Senior Project Manager

+46 10 516 67 65

Läs mer om Yvonne M

Kontakta Yvonne M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.