Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Från flis till flygplan i Småland - FFS

Projektet syftar till att ta fram kunskap om potentialen för produktion av bioflygbränsle samt identifiera de mest lovande värdekedjorna för Småland. Arbetet bygger vidare på tidigare studier och gör en kvantitativ och sajtspecifik analys av produktionstekniker, med hänsyn till bl.a. logistik, råvaruförsörjning och integrationsmöjligheter.

Projektets effektmål är att, genom nyttiggörande av den inhemska råvarupotential som finns inom skogsbruket och skogsindustrin (främst bi- och restprodukter), bidra till omställningen av transportsektorn, och specifikt luftfarten, genom ökad produktion och användning av förnybara drivmedel.

De övergripande projektmålen är att utveckla kunskap gällande potentialen för, och genomförbarheten av, produktion av bioflygbränsle i Småland samt att identifiera de regionalt mest lovande värdekedjorna genom en kvantitativ och platsspecifik analys av ett antal produktionstekniker, beaktat olika tidsperspektiv. Denna kunskap kan användas som grund för beslut om projekt som syftar till att förverkliga produktion i Småland men kan också vara användbar för andra aktörer/regioner som har liknande förhållanden och/eller som kan använda de utvecklade metoderna.

De övergripande målen uppnås genom följande specifika mål:

  1. Kvantifiering av produktionspotential och kostnader baserat på platsspecifik analys av olika produktionstekniker (inklusive logistik, potential för integration med andra industrier, kommersiellt relevanta investeringskostnadsuppskattningar, etc.)
  2. Kvantifiering av (lokal) efterfrågan, potentiella försörjningskedjor samt alternativ för avsättning (off-take options)
  3. Framtagande av affärsmodell och färdplan för produktion av bioflygbränsle i Småland

Projektet är indelat i sex arbetspaket:

  1. Projektledning, rapportering och kommunikation
  2. Teknikinventering och urval
  3. Råvarupotential och integrationsmöjligheter
  4. Tekno-ekonomisk analys av alternativ för lokal produktion
  5. Efterfrågan och distribution
  6. Affärsmodellsanalys och färdplan

Slutrapport publik

Slutrapport publik (pdf, 2.62 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

Från flis till flygplan i Småland

Status

Avslutat

Region

Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

20 månader

Total budget

4 065 000 kr

Partner

Södra, KLM, Växjö Kommun, Småland Airport , Fores, Luleå Tekniska Universitet, Växjö Energi, SkyNRG

Finansiärer

Energimydigheten

Projektmedlemmar

Extern press

Se video webinarium 30 september 2020

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Johanna Mossberg

Kontaktperson

Johanna Mossberg

Avdelningschef

+46 76 876 72 29

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.