Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Flexigrid

FlexiGrid - möjliggör flexibilitet för framtida kraftnät

FlexiGrid utvecklar nya smarta och flexibla lösningar för elnäten

Syftet med FlexiGrid är att skapa bättre förutsättningar för att klara energiomställningen. Genom att utveckla och demonstrera ett antal flexibilitets- och marknadsalternativ kan vi möta den växande kapacitetsbristen och ge utrymme för mer förnybart i våra elledningar.

Projektet kommer att utrusta elnätsoperatörer med avancerade verktyg som förbättrar styr- och observerbarhet i elnäten, samtidigt som vi demonstrerar och analyserar nya peer-to peer- och peer-to-pool-baserade marknadslösningar för handel av el och flexibilitet.

I FlexiGrid samarbetar organisationer från hela Europa och RISE är med och leder arbetet med nättjänster, marknadsdesign, reglering och affärsmodeller. Detta inkluderar analys av hinder för införande av innovativa marknadsdesigner och granskning av befintliga policyramar samt utveckling av affärsmodeller för att möjliggöra ökad flexibilitet.

Detta projekt finansieras av European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 864048.

Sammanfattning

Projektnamn

FlexiGrid

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Leder och medverkar i olika arbetspaket

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

EURO 10 398 905

Partner

IMCG Sweden AB, Eindhoven University of Technology, Chalmers tekniska högskola, EMAX, SIMAVI, RISE Research Institute of Sweden AB, Akademiska Hus, ENERGO-PRO, Göteborg Energi AB, Technical University of Sofia, Entra Energy, HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, OIKEN, Inavitas, LIST, OEDAS Osmangazi Electric Distribution Company

Finansiärer

Horizon 2020

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Wenche Tobiasson

Forskare

+46 10 516 59 83

Läs mer om Wenche

Kontakta Wenche
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.