Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Finansiell riskvärdering för cirkulära affärs­modeller med hjälp av AI

När företag övergår till cirkulära affärsmodeller (särskilt funktionsförsäljningsmodeller) har riskbedömningar av affärs-case och återbetalningstider, samt nya typer av säkerheter och restvärde identifierats som viktiga utmaningar för finansiärer.

Vi har undersökt hur dessa utmaningar kan övervinnas med hjälp av AI och digitalisering, samt hur uppskalade cirkulära modeller och datadriven värde- och riskbedömning kan förändra värdekedjor, affärs-ekosystem och rollerna i dem.

Detta projekt syftade till att minska osäkerhet kring produkters framtida värde, och därmed öka villigheten bland finansiärer att vara en del av utvecklingen mot nya cirkulära affärsmodeller.
Forskning visar att det finns en stark relation mellan potential för koldioxidreduktion och cirkulära resurseffektiva system för produktion och konsumtion. Tillverkningsföretag som övergår till cirkulära affärsmodeller är således en viktig del av lösningen på klimatkrisen, och finanssektorn är en viktig förutsättning för att skiftet ska ske.

Vår egen forskning och existerande litteratur har visat behovet av att minska riskerna i cirkulära affärsmodeller och - däri - vikten av att förstå framtida värde på begagnade produkter, som säkerhet och balansposter. Vi samlade därför öppna data från webb-baserade marknadsplatser och använder maskininlärningsteknik för att förutsäga restvärde av 3-4 produktkategorier. Detta resulterade i en AI-modell och applikationsprototyp. Tillsammans med våra bankprojektpartners undersökte vi hur man bäst sprider användningen av modellen, liksom hur en uppskalad övergång till cirkulära affärsmodeller skulle påverka affärsekosystemen för finansiärerna(banker och försäkringsbolag) och möjliggörande teknikföretag.

Denna forskning är banbrytande och har potential att både väsentligt addera kunskap i skärningspunkten mellan cirkulär  ekonomi och digitalisering, och att lägga grunden för en branschstandard för hur man använder AI för att minska risken vid finansiering av cirkulära affärsmodeller.

Filmen från projektets slutseminarium den 8 mars 2022.

Slutrapport (pdf, 734.6 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

AID-CBM

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

4400160

Partner

Nordea, SEB

Finansiärer

Vinnova, Innovationer för ett hållbart samhälle 2019

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Ann-Charlotte Mellquist

Kontaktperson

Ann-Charlotte Mellquist

Enhetschef

+46 70 265 65 60

Läs mer om Ann-Charlotte

Kontakta Ann-Charlotte
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.