Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Proteinskiftet
Foto: https://www.matildafoodtech.com/sv/insikter/har-ar-fem-heta-snackisar-i-maltidssverige

Ett nytt recept för proteinskiftet

Innovationsplattform för proteinskiftet!  

Hållbar, hälsosam kost, som är tillgänglig för alla och som smakar gott!

Att genom Foodtech och proteinskiftet uppnå att vår dagliga kost är inom riktvärdena för de planetära gränserna.

 

Mission: År 2040 är 9 av 10 måltider som konsumeras i Sverige inom planetens gränser.

Vi har valt en inkluderande mission då samtliga ingredienser på tallriken erbjuder stora möjligheter till hållbarhets- och hälsovinster. Begreppet ”inom planetens gränser” är ett vedertaget begrepp som pekar ut miljöprocesser som är avgörande för livet på jorden. Alla dessa processer påverkas av människans aktiviteter. För var och en av miljöprocesserna har forskare definierat säkra gränsvärden, utifrån dagens vetenskapliga underlag. Här finns också riktlinjer för en hållbar och hälsosam diet (EAT-Lancet Commission, Beal et al., 2023 etc) som plattformen kommer utgår ifrån. Om 9 av 10 måltider ska vara inom planetens gränser måste den bestå av livsmedel som är hållbara ur både miljö- och hälsosynpunkt men också hålla prisnivåer för olika socioekonomiska grupper. Därav att missionen inte ensidigt kan adresser ett proteinskifte, utan även andra komponenter som kolhydrater, fett, salt, socker kan behöva skiftas. 

För att möta den stora utmaningen och nå missionen är innovativ Food Tech en avgörande möjliggörare, men behöver kompletteras med tvärdisciplinär kunskap och metoder kring hur man får ut hållbara produkter på marknaden samt hur man når konsument för att skapa efterfrågan, t ex beteendevetenskap om faktorer som påverkar våra matval. Hållbara och hälsosamma livsmedel behöver vara tillgängliga för alla, dvs inte vara exklusiva och dyra, utan vardagsmat som är synlig i butik och tilltalande för alla. Inte minst måste livsmedel smaka gott och inspirera till att laga och servera måltider hemma, i offentliga kök eller på restaurang. För att uppnå missionen kommer innovationsplattformen tillsammans med aktörer inom och utanför matsystemet arbeta systematiskt utifrån olika framtidsscenarier för att ta fram innovationer på både utbuds- och efterfrågesidan.

En central aspekt är också att möjliggöra för aktörer och innovationer från andra domäner att bidra till framtidens matsystem. Sverige är ett högt rankat innovationsland i världen med högklassiga innovationer inom bland annat Grön teknologi och life-science. Missionen bidrar även bredare till andra strategiska mål som att nå koldioxidneutralitet i jordbruket senast år 2050, mål för biologisk mångfald som fastställts av EU:s strategi för biologisk mångfald till år 2030 samt beaktar de nyligen publicerade nordiska näringsrekommendationerna som har satt nivåer för intag av livsmedelsgrupper, med hänsyn till kostens hälsa och miljöeffekter.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Ett nytt recept för proteinskiftet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Total budget

3 499 139 SEK

Partner

DarkMatterLabs, SISP

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
Hanna E Svensson

Kontaktperson

Hanna E Svensson

Projektledare

+46 10 516 66 44

Läs mer om Hanna E

Kontakta Hanna E
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mari Wøien Meijer

Kontaktperson

Mari Wøien Meijer

Analytiker

+46 10 516 57 31

Läs mer om Mari

Kontakta Mari
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.