Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ta emot leveranser från drönare

Drönarleverans i Glesbygd

Projektet kommer att utveckla drönarleveranslösning, integrera med sista mil leveranskedjan, genomföra pilotstudier i Nörrtälje kommun, samt undersöka lösningens genomförbarhet, användaracceptans och påverkan på transport utsläpp. Projektet kommer att placera en milstolpe i Sverige när det gäller att introducera drönarleverans.

Leverans av paket och gods på svensk landsbygd är utmanande med längre leveranstid och transportutsläpp, särskilt i skärgårdsområden där vattentransporter behövs. Klimatförändringarna är en akut fråga som kräver att vi gör allt för att hitta motlösningar, samtidigt driver näthandeln behovet av logistik till en ny tidshöjd. Sista milen pakettransporter till platser med gles befolkning sker normalt med fossildrivna fordon och/eller cyklar. På många landsbygder kommer invånarna med största sannolikhet att behöva köra bil för att hämta sina paket på grund av avstånden, vilket orsakar ännu mer utsläpp. Å andra sidan har drönarleverans som en ny transportmetod stora möjligheter att minska transportutsläppen på sista milen och förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet. Trots drönarnas potentiella positiva inverkan är dock drönarleverans i sin linda i Sverige.

Tillsammans med en drönarleverans start-up, en logistisk aktör, en kommun och slutanvändare syftar detta projekt till att undersöka det senaste inom drönarleverans med anpassningar till svenska landsbygdsegenskaper för att minska utsläppen, öka servicejämlikheten och tillgänglighet. Projektet kommer att utveckla drönarleveranslösningar och integreras med sista-mil-logistiken för att undersöka hur sista-mil-transporter kan stödjas av drönare för att minska klimatpåverkan och implementeringsutmaningar. Pilotstudier planeras i Norrtälje kommun med kunder som bor på skärgården. Integrationsupplevelser, användaracceptans och effekter kommer att analyseras för att generera insikter och rekommendationer om nästa steg för kommersiell drönarleverans i Sverige.

Projektet koordineras av RISE Research Institutes of Sweden med samarbeten mellan Aerit - den svenska drönarleverans startupen, ICAx - innovationsgruppen på ICA Gruppen, Norrtälje kommun, och ICA Gräddö - den lokala ICA-mataffären och post ombud.

Nu har boende i Gräddö och på Tjockö i Norrtäljes kommun möjlighet att beställa hem livsmedel som levereras med drönare från ICA Nära Gräddö Skärgårdshandel. Läs pressmeddelandet

Vi har fler projekt om drönare för landsbygdens mobilitet, kolla Skara Skyddsängel där vi testar drönare för belysning av cykelvägar på landsbygden.

 

Sammanfattning

Projektnamn

DiG

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

14 månader

Total budget

1 495 280

Partner

Aerit, Nörrtälje Kommun, ICA Gruppen AB

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Lei Chen

Kontaktperson

Lei Chen

Senior Researcher

+46 10 228 40 64

Läs mer om Lei

Kontakta Lei
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.