Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Drive Sweden Policy Lab 2021/22

Genom policylabbet kan svenska aktörer öka sin kunskap om hur de existerande regelverken stöttar och hindrar marknadsinförandet av ny teknik och nya tjänster inom Drive Swedens intresseområde. Gemensamt lyfter vi specifika frågor och lösningar på existerande utmaningar.

Inom ramen av projektet Drive Sweden Policy Lab 2021/22 undersöktes fem olika fall:

Case 1 – Modernare och enklare skattesystem för privat bildelning

Syftet med case 1 är att öka kunskapen om hantering av beskattning inom den delen av delningsekonomin där privatpersoner hyr ut lösa saker, bl.a. fordon, inom dagens regelverk. Vi utreder och konkretiserar behov av utveckling av regelverken.

Case 2 – Busskameror för samhällets nytta

Syftet med case 2 är att reda ut policyutmaningar kring busskameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Case 3 – Trafikkameror för samhällets nytta

Syftet med case 3 är att reda ut policyutmaningar kring trafikkameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Case 4 – Framtidens trafikregler

I denna del identifieras utmaningar, möjligheter och lösningar angående dagens regelverk för utformningen av trafikregler - hur det mottas av de som utfärdar regler och av de som kan ha nytta av maskinläsbara trafikföreskrifter samt konsekvenser av alternativen.

Case 5 – Förstudie regulatoriskt växthus biluthyrningsregelverket

Vi vill sänka tröskeln för yrkesmässiga aktörer att dela oanvända fordon på kvällar och helger för att minska behovet av egen bil hos privatpersoner. Genom policylabb-metodiken identifierar vi utmaningar, möjligheter och lösningar angående ”biluthyrningsregelverket”.

Under 2019/20 har Drive Sweden Policy Lab (DSPL) arbetat utifrån tre olika regelutmaningar:

Vi har undersökt vilket regelverk som gäller för självkörande bussar i depå, dvs hur bussen ska självcertifieras, under Arbetsmiljöverkets tillsyn gentemot maskindirektivet istället för av Transportstyrelsen enligt försöksförordningen.

Vidare har vi samlat in myndigheternas, teknikleverantörernas och teleoperatörernas behov och osäkerheter kring hur fordonssensorer kan bidra med data till samhällets tjänst. Här vill teknikleverantörerna gärna se en annan modell än den som teleoperatörerna har gentemot myndigheterna idag.

I ett ytterligare case har DSPL undersökt hur datadelning kan effektivisera varuägarnas transporter utifrån ett specifikt regeringsuppdrag till Trafikverket.

Delrapporter från DSPL 2021/22 och DSPL 2019/20:

Sammanfattning

Projektnamn

Drive Sweden Policy Lab 2021/22

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, expert

Projektstart

Varaktighet

23 månader

Partner

Trafikverket, Barkarby Science AB, Järfälla Kommun, Göteborg Stad, Region Stockholm, Ezeride AB, Hygglo AB, GoMore, Coneeds AB, Heapsters AB, Flexidrive Sverige AB, Einride AB, Univrses AB, Nobina Technology AB, Observit, Aktiebolaget Skövdebostäder, Adtollo AB, Sokigo AB, Norconsult Astando Aktiebolag, KP Kostnads- och Planeringssystem Aktiebolag, Triona AB, HERE Europé B.V., TomTom International

Finansiärer

Drive Sweden

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Slutrapport: Framtidens trafikregler – Hur når vi dit?

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Cilli Sobiech

Researcher

+46 72 206 99 61

Läs mer om Cilli

Kontakta Cilli
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jenny Lundahl

Kontaktperson

Jenny Lundahl

Senior forskare-legal expert

+46 10 228 40 62

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.