Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Gruppbild kick-off

Digitalisering genom intelligent kraftelektronik inom värdekedjor

PowerizeD kommer att ta hållbarhet och motståndskraft hos den europeiska energikedjan till en ny nivå. Därigenom stärks Europas teknologiska oavhängighet inom området, från energiproduktion till tillämpningar.

Europeiskt perspektiv

PowerizeD fokuserar på intelligens inom kraftelektronik och vill därmed bidra till avkarboniseringen av det europeiska samhället och därmed till skydd av klimatet. 62 forskningspartner från 13 europeiska länder arbetar i det stora europeiska projektet med en total budget på 72 miljoner euro. PowerizeD tar kraftelektronik till en ny nivå genom digitalisering av krafttillämpningar. Infineon Technologies AG initierade projektet, är en aktiv deltagare med flera företagsdivisioner och är även den övergripande projektkoordinatorn.

Tillämpningsområden

Projektpartnerna fokuserar på tillämpningar från områdena Energi och Mobilitet. 17 demonstratorer omfattar bland annat förbättring av drivlinor för järnvägsindustrin, laddsystem för fordonsindustrin, flytande batterier för energiindustrin, samt eldrift inom tillverkningsindustrin. Forskningspartnerna kommer att använda ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och inkluderar modellering och Digitala Tvillingar, Federated Learning som RISE leder, samt tillförlitlighet och hållbarhet.

Övergripande projektmål

De nyutvecklade nyckelteknologierna ska realiseras, demonstreras, och utvärderas och de övergripande projektmålen inkluderar:

• Minskning av effektförlust vid effektomvandling med 25 procent

• Förlängning av livslängden för enheter och system med 30 procent

• Minskning av chipstorlek med minst 10 procent

• Förkortad utvecklingstid med så mycket som 50 procent

Press release

Press release (pdf, 179.97 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

PowerizeD

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Nationell koordinator

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

72 752 837 € -KDT JU grant agreement No 101096884

Finansiärer

Vinnova, Key Digital Technologies

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Dag Andersson

Kontaktperson

Dag Andersson

Senior Researcher

Läs mer om Dag

Kontakta Dag
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Madhav Mishra

Senior Scientist

+46 10 228 42 69

Läs mer om Madhav

Kontakta Madhav
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.