Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Digital Ethics

Digital etik

Vårt samhälle behöver en konstruktiv diskurs kring etik i den digitala sfären, samt en omfattande kunskap om hur man designar för etik i en digitaliserad miljö.

Vårt samhälle behöver en konstruktiv dialog kring etik i den digitala sfären, samt en omfattande kunskap om hur man designar för etik i en digitaliserad miljö.

Med ökad digitalisering av samhälle och industri har digital etik hamnat i fokus. och det finns ett tydligt behov av en konstruktiv dialog om hur vi skall utforma digitala miljöer på ett etiskt och hållbart sätt. Detta kan tillämpas för  autonoma bilar och robotar, svårigheter att reglera och utvärdera programvara, personlig integritet och integritet kopplat till Big Data, eller uppkomsten av AI och smarta system i allmänhet. Just nu domineras etikdebatten av diskussioner som rör utveckling och genomförande av AI, men etiska frågor förekommer i allt högre grad i samhället i stort eftersom digitaliseringen påverkar mer avgörande funktioner och tjänster.

RISE, som Sveriges forskningsinstitut, arbetar för att utforma hållbara framtider tillsammans med alla aktörer i samhället. RISE samlar intressenter från näringsliv, akademi, offentlig sektor och det civila samhället och åtar sig många uppdrag som påverkar samhället, vilket kräver en förmåga att designa för etik, i synnerhet kopplat till digital teknik.

RISE har därför valt Digital etik som ett strategiskt område att utforska och utveckla. Inte bara för att definiera normativa riktningar, utan för att etablera ett tillämpat och handlingsbart område för designkunskap, som formar hur man kan förverkliga etiska och hållbara materiella eller immateriella artefakter, och för att skapa och konsolidera djup kunskap inom alla etiska aspekter som rör digital teknik drivs av praxis och skapas genom att implementera både lösningar och möjligheter genom prototyper, pedagogiska initiativ, debatter och workshops.


Kristina Knaving, senior forskare och interaktionsdesigner, berättar om Digital etik, dess roll i samhället och hur vi skapar en utbredd kunskap i ämnet, så att Digital etik kan integreras i allt som rör digitalisering.


Sammanfattning

Projektnamn

Digital etik

Status

Pågående

Region

Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gotland, Region Gävleborg, Region Halland, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Coordinator

Projektstart

Varaktighet

Tills vidare

Partner

Eindhoven University of Technology, Eindhoven University of Technology

Projektmedlemmar

Ambra Trotto

Kontaktperson

Ambra Trotto

Senior forskare

+46725279091
ambra.trotto@ri.se

Läs mer om Ambra