Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Digital Ethics

Digital Etik

Vårt samhälle behöver en konstruktiv diskurs kring etik i den digitala sfären, samt en omfattande kunskap om hur man designar för etik i en digitaliserad miljö.

Vårt samhälle behöver en konstruktiv dialog kring etik i den digitala sfären, samt en omfattande kunskap om hur man designar för etik i en digitaliserad miljö.

Med ökad digitalisering av samhälle och industri har digital etik hamnat i fokus. och det finns ett tydligt behov av en konstruktiv dialog om hur vi skall utforma digitala miljöer på ett etiskt och hållbart sätt. Detta kan tillämpas för  autonoma bilar och robotar, svårigheter att reglera och utvärdera programvara, personlig integritet och integritet kopplat till Big Data, eller uppkomsten av AI och smarta system i allmänhet. Just nu domineras etikdebatten av diskussioner som rör utveckling och genomförande av AI, men etiska frågor förekommer i allt högre grad i samhället i stort eftersom digitaliseringen påverkar mer avgörande funktioner och tjänster.

RISE, som Sveriges forskningsinstitut, arbetar för att utforma hållbara framtider tillsammans med alla aktörer i samhället. RISE samlar intressenter från näringsliv, akademi, offentlig sektor och det civila samhället och åtar sig många uppdrag som påverkar samhället, vilket kräver en förmåga att designa för etik, i synnerhet kopplat till digital teknik.

RISE har därför valt Digital etik som ett strategiskt område att utforska och utveckla. Inte bara för att definiera normativa riktningar, utan för att etablera ett tillämpat och handlingsbart område för designkunskap, som formar hur man kan förverkliga etiska och hållbara materiella eller immateriella artefakter, och för att skapa och konsolidera djup kunskap inom alla etiska aspekter som rör digital teknik drivs av praxis och skapas genom att implementera både lösningar och möjligheter genom prototyper, pedagogiska initiativ, debatter och workshops.

Digital etik kan stödja projektarbete på flera sätt:

  • Med att skriva projektansökningar eller offerter där digital etik premieras
  • Genom att vägleda projektarbetet i etiska frågeställningar
  • Stötta i slutrapport gällande beskrivning av projektets arbete med etiska överväganden
  • Skapa dialog och samverkan med andra liknande initiativ
  • Arbeta kompetenshöjande i frågor om digital etik

Digital etik levereras som:

  • Utbildningar för livslångt lärande, 
  • Metodologiskt stöd i etikdesign som minimerar oavsiktliga konsekvenser kopplat till digitala produkter, tjänster och system

 

För att öka medvetenheten och sprida kunskap inom området Digital Etik, anordnar RISE offentliga samtal inom området.

Nina Bozic, Katarina Pietrzak och Ambra Trotto är värdar. Kontakta någon av dem om du vill ha en inbjudan till att delta.

Här är några länkar inom området Digial Etik:

Samtal med Peter Ljungstrand där Joshua Bronson är opponent
Samtal med Ambra Trotto
Samtal med Joshua Bronson där Peter Ljungstrand är opponent

Föreläsning av Ambra Trotto vid Umeå Institute of Design om Design för Digital Etik.

Sammanfattning

Projektnamn

Digital Etik

Status

Pågående

Region

Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gotland, Region Gävleborg, Region Halland, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

Tills vidare

Partner

Eindhoven University of Technology, Department of Industrial Design, Umeå University, Umeå Institute of Design

Projektmedlemmar

Christina Lagerstedt

Kontaktperson

Christina Lagerstedt

Forskare

+46 10 228 41 38

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tisha Hupkes

Kontaktperson

Tisha Hupkes

Forskare

Läs mer om Tisha

Kontakta Tisha
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.