Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Den unika värdekedjan - SCARCE II

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning.

Delar av partners från SCARCE I Fr vänster Jannicke Baalsrud Hauge KTH, Sandra Mattsson RISE IVF - projektledare, Lena André Parker Hannifin, Pernilla Höög Parker Hannifin, Clas Tengström Bror Tonsjö, mellan rad Mikael Hyensjö Qbim, Viktoria Fagerfjäll Stena Metall, Martin Kurdve Chalmers/RISE IVF, Mikael Kraft Siemens, bakre rad Gustav Larsson Parker Hannifin, Robin Hansson Chalmers, Lennart Lundgren Scania CV, Magnus Åkerman Chalmers, Dan Carlsson RISE IVF. Foto Anita Eknestedt RISE IVF.

SCARCE, Sensible Value Chain through Digitalised Planning, Material handling and Circular Economy, fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Målet är att ta fram en demonstrator som är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

Projektidé

Två piloter kommer att utvecklas i SCARCE II: automation och materialhantering samt emballagehantering. Dessa kommer att utvecklas tillsammans med SMF och parter i projektet och kommer sedan att kopplas ihop via demonstratorn. Arbetet är tvärvetenskapligt och en referensgrupp kommer att bjudas in under projektet för att tycka till om delresultat. Medverkande i referensgruppen är representanter från Scania, Stena Metall, Runesson (åkeri) samt Digitala stambanan.

Resultat

De effekter som identifierats är inom tre områden: supply chain planning, automatisering av materialhantering samt cirkulär ekonomi. De KPIer som identifierats är ökad kapacitet 30%, ökad anpassningsförmåga 20%, ökad process kvalitet 15%, minskad manuell hantering och stress, minskad ledtid 20%, ökad energi effektivitet 30%, reducerad klimatpåverkan med 50% (from transport och materialhantering).

I filmen nedan summeras vår vision samt delmål och resultat från projektet.

Click on the play-button on the picture to start the movie.

Läs mer om projektet

Sammanfattning

Projektnamn

SCARCE II

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

8,7 Mkr

Partner

Chalmers University of Technology TME, Chalmers University of Technology IMS, Royal Institute of Technology, Parker Hannifin AB, Bror Tonsjö AB, Siemens, AFRY, EQPack, Virtual Manufacturing, Qbim

Finansiärer

Vinnova, Produktion2030, FORMAS, Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Sandra Mattsson

Kontaktperson

Sandra Mattsson

Senior Forskare

+46 10 228 47 62

Läs mer om Sandra

Kontakta Sandra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.