Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Den Cirkulära Bilen

Den Cirkulära Bilen

Transporter står för nästan en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och bilindustrin har ambitiösa mål för att minska
utsläppen. Men att påskynda en hel bilindustri och en branschs omställning är utmanande. Därför är det viktigt att stödja både nya och etablerade aktörer i arbetet med att gemensamt påskynda bilindustrins omställning. 

Projektet den Cirkulära Bilen ska tillsammans med engagerade aktörer från hela värdekedjan inom bilindustrin accelerera den cirkulära omställningen. Med ett systemperspektiv ska aktörerna genom ny kunskap, framsyn, kunskapsöverföring, tester och utvärderingar ta fram releventa åtgärder och och handlingsplaner för en mer cirkulärt anpassad bilflotta.

Projektet inkluderar arbetspaket såsom framsyn och trender, policy och regelverk, affärsekosystem för cirkuär ekonomi, användarkartläggning samt anlys, design för längre livslängd, demontering för återillverkning och miljöbedömning.  I linje med detta ska aktörerna utvecka  handlingsplaner för en framtida cirkulär fordonsflotta 2045 . 

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Heidi Hautajärvi Stenmark

Kontaktperson

Heidi Hautajärvi Stenmark

Projektledare

+46 10 228 46 83

Läs mer om Heidi

Kontakta Heidi
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Hanna Linden

Kontaktperson

Hanna Linden

tf Affärs-och innovationsområdeschef

+46 10 228 46 75

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.