Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Den cirkulära bilen

Den cirkulära bilen

Behovet av cirkulär omställning är stort många branscher, inte minst i fordonsindustrin och av mobilitet i samhället i stort. Elektrifiering och cirkulär ekonomi är två faktorer som är av stor relevans.

*Under uppdatering*

Syftet med projektet Den cirkulär bilen (förstudie) var att bygga konkreta visioner som möjliggör att Sverige har en cirkulärt anpassad bilflotta med fossilfria och klimatneutrala transporter år 2045. Med ett systemiskt förhållningssätt till den cirkulära bilen, och med engagerade aktörer från hela värdekedjan, inklusive t.ex. tillverkning, bildelningsaktörer och användare (privata och offentliga), såg vi att det är möjligt att bidra till att accelerera den cirkulära omställningen och i processen stödja nya och etablerade aktörer. Detta kan i sin tur möjliggöra nödvändiga och disruptiva förändringar för att möta nuvarande och framtida klimat- och miljöutmaningar samt att minska sårbarhet och resursutmaningar i värdekedjorna.

Den cirkulära bilen (förstudien) hade ambitionen att bygga en solid bas för ett steg 2-projekt, som i sin tur har styrkan och kapaciteten att hjälpa till att förverkliga den cirkulära bilvärdekedjan. Förstudien har resulterat i en steg två ansökan. Syfte syftet med Den cirkulära bilen (steg 2) är att, med ett djupgående systemperspektiv, stötta nya och etablerade aktörer i hela värdekedjan så att de gemensamt kan påskynda övergången till en bilflotta anpassad för cirkularitet 2045. För att nå detta mål är projektets mål att intressenter från hela bilvärdekedjan ska utveckla organisationsspecifika handlingsplaner för cirkulär övergång som stödjer övergången av hela värdekedjan, och genomföra konkreta kort- och långsiktiga åtgärder för cirkulära övergångar som ingår i dessa handlingsplaner.

Intresserad av projektets aktiviteter och slutsatser? Läs mer här

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Heidi Hautajärvi Stenmark

Kontaktperson

Heidi Hautajärvi Stenmark

Projektledare

+46 10 228 46 83

Läs mer om Heidi

Kontakta Heidi
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Hanna Linden

Kontaktperson

Hanna Linden

tf Affärs-och innovationsområdeschef

+46 10 228 46 75

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

SE:Kond2Life - ekosystem för återanvändning av fordonskomponenter

Bilanvändning och formen för bilägande är på väg att förändras. I framtiden väntas färre äga sina bilar och fler kommer att köpa transporttjänster. Fordon kommer därmed att rulla betydligt längre körsträckor, samtidigt som slitage…
Expertis

Framtidsadaptiv design för en cirkulär e

Framtidsadaptiv design kan sänka affärsriskerna i cirkulära affärsmodeller genom en produktdesign som möjliggör en förlängd livslängd, genom robusthet, flexibilitet och uppgraderingsbarhet
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Expertis

Cirkulära affärsmodeller

Genom att grunda affärsmodeller och värdeerbjudanden på en cirkulär logik kan företag minska sin miljöpåverkan samtidigt som de kan stärka sin affär. Istället för att producera materiella produkter med primära resurser och erbjuda…
Expertis

Tillämpat livscykeltänkande

För att möta vår tids hållbarhetsutmaningar inom tex klimat och resurser behöver företag, myndigheter och andra aktörer vidareutveckla hur de bidrar till produkter och tjänsters miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet över…
Expertis

Hållbar tillverkning

Tillverkande företag måste anpassa sina affärsstrategier, produkter och tjänster så att de uppfyller företagets och dess intressenters behov, medan man säkerställer att man har de resurser som behövs för framtiden; detta gäller bå…