Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

DemoFält för reglerad dränering

En stor utmaning för jordbruket är att klimatförändringarna kommer förvärra problemen med vattenöverskott och underskott, samtidigt som eutrofieringen ska minska. Reglerad dränering (RD) kan reducera näringsläckaget, och förbättra vattenhushållningen och avkastningsstabiliteten.

Schematic of (a) free drainage system; and (b) controlled drainage (CD).

Reglerad dränering (RD) är ett system där vattenutsläppet, och därmed grundvattenytans höjd, kan justeras med grindar installerade vid utloppen. Således, under perioder då dränering inte behövs eller till och med är skadlig, kan grundvattennivån tillåtas stiga, vilket skapar mättade förhållanden i jorden; lämnar mer vatten för vattentranspiration och ger underbevattning. Studier på olika grödor har upprepade gånger rapporterat ökad avkastning och förbättrad avkastningsstabilitet på grund av underbevattning som tillhandahålls av RD-system.

Dessutom räknas RD-system tillsammans med andra begränsningsåtgärder (t.ex. växelbruk, sortblandningar, näringsämneshantering på fältet) som möjliga åtgärder för att kontrollera näringsläckage från jordbruksmark.

Trots RDs tydliga fördelar och statliga subventioner för RD-installation har få svenska lantbrukare installerat RD. I projektet kommer flera RD-demonstrationsfält upprättas för att kommunicera RDs produktions- och miljöfördelar till lantbrukare, och bemöta deras reservationer. Fältexperiment med olika grödor och olika strategier för grundvattennivå kommer att utföras på RD-fälten. Insamling av fält- och sensordata kommer göras för att utveckla strategier för att förbättra underbevattningsstrategier som leder till högre avkastningsstabiliteten. Projektet är tvärvetenskapligt med forskare på RISE, sensorexperter, lantbrukare, rådgivare och Jordbruksverket.

Sammanfattning

Projektnamn

DemoFält för reglerad dränering

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projekledare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

3 772 600

Projektmedlemmar

Extern press

Fereshteh Pourazari

Kontaktperson

Fereshteh Pourazari

Forskare

+46 10 516 69 21

Läs mer om Fereshteh

Kontakta Fereshteh
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.