Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
In the free drainage system, the drainage water flows straight through. In the CD system, drainage water will only be able to pass through the water flow control structure if the water table height exceeds the stop-gate (dam) level.

DemoFält för reglerad dränering

En stor utmaning för jordbruket är att klimatförändringarna kommer förvärra problemen med vattenöverskott och underskott, samtidigt som eutrofieringen ska minska. Reglerad dränering (RD) kan reducera näringsläckaget, och förbättra vattenhushållningen och avkastningsstabiliteten.

Trots RDs tydliga fördelar och statliga subventioner för RD-installation har få svenska lantbrukare installerat RD. I projektet kommer flera RD-demonstrationsfält upprättas för att kommunicera RDs produktions- och miljöfördelar till lantbrukare, och bemöta deras reservationer. Fältexperiment med olika grödor och olika strategier för grundvattennivå kommer att utföras på RD-fälten. Insamling av fält- och sensordata kommer göras för att utveckla strategier för att förbättra underbevattningsstrategier som leder till högre avkastningsstabiliteten. Projektet är tvärvetenskapligt med forskare på RISE, sensorexperter, lantbrukare, rådgivare och Jordbruksverket.

Sammanfattning

Projektnamn

DemoFält för reglerad dränering

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projekledare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

3 772 600

Projektmedlemmar

Fereshteh Pourazari

Kontaktperson

Fereshteh Pourazari

Forskare

Läs mer om Fereshteh

Kontakta Fereshteh
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.