Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
microplastics

Chemical Safety to Support Circular Economy (CHESS)

Sveriges mål är att bli klimatneutralt till 2045. Detta kräver en förändring av hela samhället och utmaningar måste hanteras brådskande. Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi (CE) är en viktig del av en sådan omställning. Det finns emellertid konflikter mellan kemiska regelverk, som REACH, ochCE-mål.

Den cirkulära omställningens utmaningar relaterar till:

  • Kemiska föreskrifter som inte tar hänsyn till komplexa cirkulära loopar 
  • Långsam registreringsprocesser, vilket resulterar i att många kemikalier på marknaden förblir oreglerade
  • Ofullständig information från kemiproducenter i värdekedjan

Projektet syftar till att fylla dessa gap med en systematisk studie av hur CE-aktörer kan screena förskadliga ämnen och kommunicera produktsäkerhet när befintliga regler saknas. Projektet kommer att:

  • utveckla och testa en maskininlärningsmodell för kemisk screening
  • studera godkännande och kommunikation av kemisk säkerhet för CE-produkter och erbjudanden
  • utveckla risk bedömningskriterier för CE-scenarier
  • integrera resultat i riskhanterings ramverk för cirkulära aktörer.

I slutet av projektet kommer vi att ha uppnått: En prototyp av ett AI baserat kemiskt screening verktyg; En cirkulär märkning som testats empiriskt med konsumenter i Sverige och Danmark; En uppsättning risk bedömningskriterier för cirkulära affärs modeller; Ett kemiskt riskhanterings ramverk för CE. Projektet ökar kunskapen om kemiska risker hos CE-aktörer, vilket underlättar och påskyndar den cirkulära omställningen. 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Chemical safety for circular economy

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

4 MSEK

Partner

Roskilde University, Denmark

Finansiärer

Swedish Research Council for Sustainable Development (FORMAS)

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Agnieszka Hunka

Kontaktperson

Agnieszka Hunka

Senior Researcher

+46 10 228 40 65

Läs mer om Agnieszka

Kontakta Agnieszka
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.