Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Central Baltic ICT- Export Meta Cluster

ICT Meta Cluster hjälper små- och medelstora företag i Sverige, Estland och Lettland att våga tänka nytt och ta första steget till nya marknader utanför EU.
Inom digitalisering och internationalisering erbjuder projektet: Förstudie, Produktutveckling, Coachning & Matchmaking, Testbädd, Marknadsanalys, Stöd vid internationella mässor och mycket mer.

Syfte och mål
Projektets unika idé är att utveckla en enda verktygslåda och tillvägagångssätt för att involvera och stödja SME företag för etablering på nya marknader utanför EU.

Grundkriteriet är att företaget är verksamt inom industri och industrinära tjänster och att deras produkt är eller kommer att i någon form vara eller kommer att bli digitaliserad.
Huvudmålen är att:
120 företag gör förstudieanalyser och matchmaking
30 företag får hjälp med affärsrådgivning, produktutveckling, testbäddar och coachning.

9 företag ska hitta nya marknader utanför EU som vi hjälper till med marknadsanalyser, får stöd vid export och internationella mässor.

Utmaning
Fiber Optic Valley bedriver detta projekt tillsammans med RISE Acreo/Netlab och IT Cluster från Estland och Lettland (dvs ”Central Baltic”) med målsättning att öka tillväxten för SME företag som vill etablera nya marknader utanför EU.

Lösning
Att med en gemensam verktygslåda och en samarbetspartner möjliggöra för SME företag att utveckla sin affärsmodell och etablera nya internationella kontakter.

Effekt
Att alla partners i projektet jobbar utifrån ett gemensamt arbetssätt med den gemensamma verktygslådan. Under projekttiden kommer totalt minst 30 företag att få möjlighet till coachning i nya affärsmodeller och produktutveckling med fokus på digitalisering och 9 företag kommer att etablera nya internationella marknader utanför EU.

Sammanfattning

Projektnamn

ICT Meta Cluster

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektägare och projektledare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

€ 2.320.878,53

Partner

Latvian IT Cluster, Estonia ICT Cluster , Fiber Optic Valley

Finansiärer

Interreg Central Baltic, Region Gävleborg, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Torbjörn Jonsson

Kontaktperson

Torbjörn Jonsson

Senior Projektledare

Läs mer om Torbjörn

Kontakta Torbjörn

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.