Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Biodiversitet
Foto: Per Peetz Nielsen

BIOSPACE – optimerad betesdrift med fjärranalys och maskininlärning

I detta projekt undersöker vi hur maskininlärning kan användas för att tolka och omvandla satellitbilder till information om betestryck, som kan dels effektivisera övervakning av naturbetesmarker, dels styra mot en mer biodiversitetsvänlig betesdrift.

Naturbetesmarker är en av Sveriges mest artrika livsmiljöer, som sedan mitten av 1800-talet minskat med 95% i takt med jordbrukets rationalisering. Ur naturvårdssynpunkt är det av stor vikt att upprätthålla kvarvarande betesmarker, liksom att restaurera igenvuxna, överbetade eller på annat sätt degraderade marker. 

För att säkerställa att betestrycket varken blir för högt eller lågt behöver markerna övervakas. vilket traditionellt görs i fält, exempelvis inom ramarna för EU:s miljöersättningar. Nya innovativa övervakningsmetoder efterfrågas som kan komplettera traditionella metoder i fält, som ofta är kostsamma och därmed inte kan täcka lika stora ytor.

Detta projekt syftar till att genom att kombinera datainsamling i fält, fjärranalys och maskininlärning utveckla en kostnadseffektiv metod som kan detektera betestryck, och i en förlängning naturbetesmarkens status. Användningsområden innefattar att mäta och övervaka betestryck i naturbetesmarker i lokal och nationell skala med hög upplösning i tid och rum. Metoden förväntas komma till stor nytta i den statliga förvaltningen genom att effektivisera övervakningen av betesmarker. Samtidigt kan indikationer fås om betesmarkernas status och informera om nödvändiga åtgärder (såsom ökat eller minskat betestryck) för att upprätthålla mångfalden av växter och djur. Projektet lägger en grund för innovativa övervakningsmetoder, som i framtiden är tänkbara att tillämpas på andra ekosystem såsom våtmark och skog.

Projektet genomförs i samarbete med Lunds universitet och finansieras av Rymdstyrelsen.

Sammanfattning

Projektnamn

BIOSPACE- Mäta biodiversitet från rymden

Status

Pågående

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

Fyra år

Total budget

5 720 000

Partner

Jordbruksverket, Lunds Universitet

Finansiärer

Rymdstyrelsen

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Per Peetz Nielsen

Kontaktperson

Per Peetz Nielsen

Senior Forskare

+46 10 516 69 29

Läs mer om Per Peetz

Kontakta Per Peetz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karin Morell

Kontaktperson

Karin Morell

Projektledare

+46 10 516 50 31

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.