Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bättre kvalitet och ökad hållbarhet på svensk rapsolja

Projektet strävar mot att förbättra svensk rapsolja och öka kunskapen om hur odlingen av raps påverkar rapsoljans smak. Målet med projektet är att få ett helhetsgrepp på svensk produktion av rapsolja och undersöka odlingsförhållande, råvarubehandling, lagring, region samt förädlingsprocessen påverkar smak och utseende på slutprodukten.

Åren 2020 och 2021 utsågs årligen två höstrapsfält i Skåne och två i Västra Götaland. Rapsen på de olika fälten skördades vid två olika tillfällen, så tidigt som möjlig och så sent som möjligt. Rapsfröerna kallpressades till olja på Gunnarshög och Skeby följt av ett flertal analyser, däribland sensoriskt av en analytisk smakpanel på RISE som utvärderade rapsoljorna, både som färska och lagrade. Attribut som beskriver lukten och smaken på rapsolja togs fram genom träning av panelen på rapsoljor av både bra och mindre bra kvalité. Dessa attribut användes sedan för utvärdering av projektets oljor. RISE utförde även aromkemiska analyser av de olika rapsoljorna, för att identifiera de kemiska ämnen som orsakar den upplevda lukten, de så kallade aromkemiska nyckelkomponenterna.

Alla pressade rapsoljor inom projektet från skördeår 2020 och 2021 bedömdes ha god sensorisk kvalité av smakpanelen. För inga av luktattributen grön, nötig, sparris eller smakattributen besk, smörig nötig kunde panelen urskilja någon signifikant skillnad mellan åren eller skördetillfällena.

En parameter som utvärderades var antalet daggrader vid skörd. Daggrader eller dygnsgrader beräknades med basen +5°C med start 1 januari fram till skörd. För alla 16 rapsoljor inom projektet har rapsen skördats i ett spann mellan 901-1156 daggrader.

Rapsen bör skördas vid runt 1000 daggrader, men kan skjutas på om vädret är gynnsamt som det var projektets båda år 2020 och 2021.

 

Att tänka på inför rapsskörden:

 

  - Kolla daggraderna: https://lantbruk.se/vader#mode-content

  - Kolla vattenhalt

  - Kolla väderleksrapporten: Kör om det ser skakigt ut, annars avvakta

Sammanfattning

Projektnamn

Förbättrad svensk rapsolja

Status

Avslutat

Region

Region Skåne, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator samt utvärdering av rapsoljans smakprofil

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Sveriges frö- och oljeväxtodlare ek. för., Skeby Gårdar AB, Gunnarshög Gård AB, AgroVäst Livsmedel AB

Finansiärer

Jordbruksverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
Patrik Libander

Kontaktperson

Patrik Libander

FoI ingenjör

+46 10 516 66 47

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.