Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Tillverkning

Återtillverkning – nyckeln till framtiden (Remarkable)

För att säkerställa samhällets behov av produkter och tjänster behövs idag mer resilienta och hållbara värdekedjor för att minska osäkerheter och risker i tillverkarnas komponent- och materialförsörjning. Cirkulära produktions-system med återtillverkning blir en förutsättning för att tillgodose framtidens samhälle med produkter.

De deltagande företagen i projektet Remarkable har ett uttalat behov av att utveckla sina cirkulära aktiviteter och vill med stöd av forskare utveckla sina affärsmodeller, informationssystem och
produktkonstruktioner för att bättre inkludera återtillverkning. 

Remarkable handlar om att identifiera och samarbeta med nya parter i värdenätverken samt att på ett effektivt sätt samla in och dela information om produkterna som återtillverkas för att kunna ta rätt
beslut under produkternas livscykler.

Efter projektet kommer de deltagande företagen ha mer hållbara cirkulära affärsmodeller och därigenom mer effektiva och resilienta processer med minskad miljöpåverkan.

Remarkable poster på LCM2023 konferensen, Lille, France

Sammanfattning

Projektnamn

Remarkable

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Linköpings universitet, RISE Research Institutes of Sweden, Tekniska Högskolan i Jönköping, ElektroTermo, Etac, Grundfos, Svero Lifting, Toyota Material Handling, UBD Cleantech

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Hanna Linden

Kontaktperson

Hanna Linden

tf Affärs-och innovationsområdeschef

+46 10 228 46 75

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.