Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Omslagsbild Digital Impact North

Accelerator för grön och digital omställning

Dagens snabba teknik- och samhällsutveckling innebär stora utmaningar för små och medelstora företag och offentliga verksamheter. För att hantera detta, och hjälpa organisationer i Västerbotten och Norrbotten att snabbare dra nytta av digitaliseringens fördelar, etableras en accelerator för grön och digital omställning.

Organisation

Digital Impact North är en digital innovationshubb, etablerad för att bidra till norra Sverige som en av Europas ledande regioner inom IT, artificiell intelligens och digitalisering, känd för att leverera och attrahera genom gränsöverskridande samverkan.

Tillsammans med Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) arbetar RISE för att tillsammans med företag, kommuner och forskningsaktörer i norra Sverige etablera regionen som ett internationellt starkt område för utveckling av det framtida digitala samhället.

Digital Impact North ska bidra till en region som på högsta internationella nivå skapar kunskap, innovationer, tekniklösningar och tillväxtbolag och som attraherar talanger, företag, finansiärer och investerare trots ett allt tuffare globalt konkurrensklimat. En region som är genomsyrad av en internationellt konkurrenskraftig IT-sektor, ett innovativt och expansivt näringsliv, en stark forskning, ledande utbildningar och ett växande antal aktörer, fast beslutna att göra skillnad i en värld under ett starkt accelererande förändringstryck.

Tjänster

Med bakgrund av att dagens snabba teknik- och samhällsutveckling innebär stora utmaningar för små och medelstora företag och offentliga verksamheter beviljades Digital Impact North finanisering av Tillväxtverket för att etablera en accelerator för grön och digital omställning.

Inom ramen för projektet kommer tjänster att erbjudas inom följande kategorier:

Testa och utveckla

Att tidigt kunna testa och utvärdera en idé ökar innovations- och utvecklingstempot, minskar risker och kostnader och kan snabba på en marknadsintroduktion. Genom projektet ges organisationer möjlighetatt nyttja RISE drygt 130 test- och demonstrationsmiljöer för att prova och utveckla digitala koncept, produkter och tjänster.

Exempel på dessa testmiljöer för grön och digital omställning är bland andra:

  • Labb för digital transformation,
  • ICE test och demo center,
  • UX Lab - Högteknologisk testmiljö för utvärdering av användarupplevelser,
  • Vigeo,
  • RISE GameNode - En virtuell test- och demomiljö för spelindustrin,
  • Cyber Range - testbädd för cybersäkerhet,
  • DigiCORE, och
  • Digitalisering och Smarta städer.

Rådgivning och utvecklingsstöd

Stödet utgår från de steg som ert företag står inför i digitaliseringsresan just nu. Efter en inledande dialog om er affär, risker, möjligheter och behov föreslås en handlingsplan framåt. Exempelvis kan det innebära att RISE digitala experter blir ett bollplank till dig under ett antal coachningsessioner som klargör vägar framåt.

Nätverk och samverkan

RISE har ett rikt nätverk av expertis, erfarenhet och andra företag som också börjat sin omställningsresa att dela med oss av. Arbetet har byggts upp genom Digital Impact North samt tidigare projekt och i nära samverkan med andra projekt såsom Omställningslyftet, Viable Cities och Viable Business Hub.

Kompetensutveckling

Vi erbjuder utbildningar för digital omställning baserade på den senaste forskningen i syfte att framtidssäkra er affär, exempelvis Affärsdriven digitalisering för hållbar omställning.

Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen. 

Sammanfattning

Projektnamn

Digital Impact North

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

19 659 100 SEK

Partner

Umeå Universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Uminova Innovation, Akademi Norr, Umeå Science Park, SLU

Finansiärer

Tillväxtverket, Region Västerbotten

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Kontakta mig för digitalt omställningsstöd
Conny Björnehall

Kontaktperson

Conny Björnehall

Focus Area Leader Digitalization Public Sector

+46 10 228 43 02

Läs mer om Conny

Kontakta Conny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Oskar Riby

Kontaktperson

Oskar Riby

0735451804

Läs mer om Oskar

Kontakta Oskar
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Affärsdriven digitalisering för hållbar omställning

Hur kan din affär och konkurrenskraft stärkas genom digitalisering och hållbarhet? RISE erbjuder ett program med kunskapshöjande workshoppar som stöttar ditt företags hållbara och digitala omställning. Tillsammans med RI…
Berättelse

Omställningslyftet framtidssäkrar svenskt näringsliv

Vi vill nå 1,5-gradersmålet, men hur kan enskilda företag egentligen bidra och samtidigt stärka sin konkurrenskraft? Omställningslyftet gör det enklare för företag att hitta sin väg till en klimatneutral verksamhet.
Test & demo

Cyber Range

Cyber Range är en testbädd som drivs av RISE, där kan man bygga en virtuell miljö som är helt kontrollerad, och erbjuda verktyg för att skapa stabila och säkra IT-system. Här kan företag och organisationer testa nya delar i ett sy…
Test & demo

Vigeo

Vigeo syftar till att skapa en sammanhållen test- och demonstrationsmiljö för digitalisering och digital infrastruktur för livslångt lärande. En arena där offentlig sektor, näringsliv och forskning kan mötas och tillsammans bidra …
Tjänst

Digitalisering i fokus - Workshops om utforskning och konkretisering

Företaganpassade workshops baserade på dina digitaliseringsbehov
Test & demo

UX Lab

UX Lab används till att testa och utvärdera användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelser på produkter och tjänster. Labbet är modulärt och simulerar den naturliga miljön för produkter som utvärderas. Med den senaste teknik…
Test & demo

ICE test och demo

En testbädd för digitalisering och IT-infrastruktur.
Test & demo

Urban ICT Arena

Det som skapats i Kista är den första och hittills enda anläggning i världen som helt och hållet är öppen för alla och baserad på partners engagemang. Väl placerad i ekosystemet mellan storindustri som tillverkare och operatörer&n…