Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

SUW – The International Development Group for Corrugated Board

SUW, Svenska Utvecklingsgruppen för Wellpapp, bildades 1968 för att stödja och finansiera FoU inom wellpappområdet i Sverige. Gruppen har utvidgats och är nu en internationell grupp med medlemmar från den europeiska pappers-, wellpapp-, klister- och maskintillverkarindustrin.

Pågående projekt

Två forskningsprojekt pågår just nu samtidigt. Det är ”Corrugated board in e-commerce” och ”Causes of warp”.

SUW projekthistoria

Genom åren har SUW arbetat med projekt rörande tillverkning av wellpapp och förpackningar av wellpapp, samt de färdiga förpackningarnas egenskaper. Mer än 40 projekt har genomförds i SUW. Ett hundratals rapporter är tillgängliga för medlemmarna på SUW´s Projectplace.

Forskningsprojekten genomförs av personal vid RISE tillsammans med personal från både svensk- och europeisk industri. I många projekt ingår även nyttjande av industrins maskiner.

SUW vill att resultaten från projekten dokumenteras i rapporter, men framför allt används som rekommendationer och ledning i det dagliga arbetet. Material som kan användas för utbildning av personalen prioriteras högt

Fakta om nätverket

Namn

SUW utvecklingsgrupp för wellpapp

Region

Region Stockholm

Mer information

Operatörsmodell för värme och fukt i liner

En modell utvecklades som beräknar hur fukt och temperatur i linern påverkas av olika inställningar i wellpappmaskinen då linern passerar över förvärmare. Den installeras på en PC och kan användas av bl a operatörer på wellpappmaskiner i utbildningssyfte.

Med hjälp av skjutreglage kan olika parametrar ställas in varefter fukt och temperatur beräknas.

Klistring av wellpapp

En laboratorieutrustning för att efterlikna klistringen av utsideslinern mot enkelwell har utvecklats. Med den kan försök för att studera olika parametrar i laboratorium göras. Avsikten är att detta ska kunna användas för att ställa in "klisterparametrarna" vid verklig produktion.

Policy för SUW

SUW har som policy att vara centrum för högklassig FoU och information inom wellpappområdet. SUW skall arbeta med att:

 • utveckla och stödja forskningen om wellpapp för att stärka konkurrensförmågan inom förpackningsområdet
 • utveckla kostnadseffektiva processer för produktion och konvertering
 • förbättra råvarorna för wellpapp

Ordförande i styrkommittén

Lars Eriksson
StoraEnso Packaging
E-post: lars.a.eriksson@storaenso.com
 

Sekreterare

Astrid Odeberg Glasenapp
RISE
E-post: astrid.glasenapp@ri.se
Telefon: +46 768 76 7073

SUW standard för wellpapp avsedd för maskinell inpackning

Medlemskap

SUW medlemsföretag

Papperstillverkare

 • Billerud
 • Holmen
 • Metsä Group
 • SCA Containerboard
 • Smurfit Kappa Kraftliner/Paper Division
 • MondiPowerflute

Wellpapptillverkare

 • Glomma Papp
 • VPK Packaging
 • DS Smith Packaging
 • Smurfit Kappa Sverige
 • Stora Enso Packaging

Maskin- och klistertillverkare

 • BHS Corrugated
 • Crespel & Deiters

Behandling av dina personuppgifter

Astrid Glasenapp

Kontaktperson

Astrid Glasenapp

Senior Research Manager

+46 76 876 70 73

Läs mer om Astrid

Kontakta Astrid
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Alfthan

Kontaktperson

Johan Alfthan

Senior research associate

+46 10 228 45 82

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Mätning av washboarding på wellpapp

Mätning av den oönskade washboardingen (linjemönstret i bild ovan) på wellpapp görs för att kontrollera att den inte överskrider en godtagbar nivå.
Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Expertis

Identifiera detaljer och ämnen i process

Organiska och oorganiska föreningar, ytor, grundämnen och mycket mer går att identifiera med hjälp av den teknik troubleshooting använder. FT-IR, ljusmikroskopi och SEM/EDX är vanligast men även GC-MS, separationstekniker används …
Expertis

Mäldberedning

Mäldberedning är en avgörande faktor vid papperstillverkning. Vår expertis för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering med både silar och hydrocykloner och mätteknik för fi…
Expertis

Att prediktera tryckbarhet

Tryckkvalitét är predikterbart. För att uppnå detta måste man förse sig med rätt verktyg för att kunna mäta relevanta materialegenskaper.
Expertis

Variabilitet inom papperstillverkning

Alla tjänar på jämnare produktion och mindre kassation. Men somliga samband mellan variationer i processen och oönskade egenskaper i produkten kan vara svåra att hitta med vardagliga arbetssätt vid ett bruk. RISE utför kompletter…
Expertis

Industriell Vattenhantering

Med förbättrad vattenhantering kan industrier minska sin miljöpåverkan, säkerställa samhällsviktig tillgång på vatten, förbättra sin processprestanda och minska sina kostnader. En hållbar vattenhantering är också viktig för att mi…