Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kemikaliegruppen - ett nätverk för textil- och elektronikföretag

Kemikaliegruppen sprider den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. Ett medlemskap ger dig tillgång till såväl omvärldsbevakning och nätverk, praktiska verktyg som uppdateringar om relevant lagstiftning och nyheter inom området kemikalier i varor och substitution. Tillsammans förebygger vi förekomst av oönskade kemikalier i varor som textil, skor och elektronik.

Ett medlemskap i Kemikaliegruppen gör dig bättre rustad att kommunicera relevanta kemikaliekrav till dina underleverantörer och att möta frågor och krav från konsumenter och media. Vi förmedlar information inom kemikalieområdet på ett lättförståeligt sätt, så informationen blir använd i ditt dagliga kemikaliearbete. I dag består nätverket av över 140 medlemsföretag fördelade på två undergrupperingar:

Kemikaliegruppen Textil för företag inom främst textil, möbel och detaljhandel.

Kemikaliegruppen EEE med fokus på kemikalier i elektroniska och elektriska produkter.

Det här får du som medlem

Ett medlemskap i Kemikaliegruppen innebär att du får tillgång till:

  • Regelbundna möten med utbyte av erfarenheter och information inom aktuella miljö- och kemirelaterade frågor i produkter och produktion
  • Kunskapsutbyte genom inbjudna talare från kemibranschen, NGOs, myndigheter med flera
  • Tillgång till Kemikaliedatabasen ChemicALL, utvecklad för medlemsföretagens behov
  • Tre stormöten om året med alla medlemmar för diskussioner om aktuella ämnen och ofta ytterligare kunskapsutbyte med inbjudna talare
  • Regionalmöten två gånger per år i Stockholm, Oslo, Borås och Mölndal
  • Ett besök per år från Kemikaliegruppen på plats i det egna företaget för företagsspecifika kemikaliefrågor
  • Löpande support per telefon och e-post
  • Kemiska analyser till reducerat pris

ChemicALL - Kemikaliegruppens databas

Ett medlemskap i Kemikaliegruppen ger tillgång till ChemicALL - det av OECD topprankade kemikalieverktyget. Till skillnad av många andra kemikaliedatabaser behöver du som användare inte vara kemist eller veta exakta namn på substanser eller under vilka CAS-nummer de finns registrerade. De kemiska substanserna sorteras istället efter vilken funktion de tillför produkten i fråga samt i vilka material och i vilka processer de kan användas.

Fakta om nätverket

Namn

Nätverket Kemikaliegruppen

Mer information

Nätverket drivs av RISE i en samverkande form med medlemsföretagen, andra forskningsaktörer och myndigheter.

Inlogg för medlemmar

Medlemskap

Vill du gå med i Kemikaliegruppen eller veta mer? Var vänlig och kontakta kemikaliegruppen@ri.se.

40 000 SEK per kalenderår, ger dig medlemskap i en undergruppering: Kemikaliegruppen Textil eller Kemikaliegruppen EEE.

50 000 SEK per kalenderår, ger dig medlemsskap i båda undergrupperingarna: Kemikaliegruppen Textil och Kemikaliegruppen EEE.

Medlemskapet förlängs automatisk med ett år om man inte meddelar utträde innan den 1 oktober innevarande år.

Behandling av dina personuppgifter

Mikael Larsson

Kontaktperson

Mikael Larsson

Forskare

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.