Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Nätverk för pressgjutning

Pressgjutningsbranschen står inför spännande utmaningar. Som medlem i Nätverk för pressgjutning får du ta del av omvärldsbevakning, möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag, organisationer och akademi samt vara med och forma framtida aktiviteter inom såväl branschen som forskningsområdet pressgjutning.

Pressgjutning uppvisar en stadig tillväxt såväl i Sverige som internationellt. Allt fler sektorer efterfrågar vikteffektiva och miljömässigt hållbara komponenter, exempelvis fordonsindustrin, där omställningen till fossilfria drivlinor innebär såväl utmaningar som möjligheter. De press­gjuterier som kan möta framtida kundkrav på nya legeringar, flexibel kapacitet, digitala lösningar kring spår­barhet och samtidigt aktivt bidrar till slutkundens mål och visioner spås en ljus framtid.

På verktygssidan erbjuds nya möjligheter att optimera prestanda för respektive komponent. Ökad automatisering och processtillgänglighet samt förmågan att attrahera välutbildad arbetskraft blir sannolikt avgörande framgångsfaktorer för pressgjuteriernas konkurrenskraft och lönsamhet.

Nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Nätverk för pressgjutning erbjuder mötesplatser och aktiviteter där intressenter utmed hela värdekedjan kan träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter. Även branschorganisationer, akademin, forsknings­institut och andra företagsfrämjande organisationer har en viktig roll i nätverket.

Typiska ­aktiviteter är konferenser och studiebesök, såväl i Sverige som internationellt, men också att erbjuda branschen en möjlighet att forma framtida bransch-, forsknings- och utbildningsaktiviteter.

Nätverket har som mål att via omvärldsbevakning, kunskapsspridning och ökad samverkan stödja företagens strategiska utveckling samt bidra till en ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt och en god lönsamhet.

Gratis medlemskap

Deltagandet i Nätverk för pressgjutning är kostnadsfritt och öppet för alla svenska företag med koppling till press­gjuteribranschen och dess kunder. Kontakta oss för att bli medlem.

Fakta om nätverket

Namn

Nätverk för pressgjutning

Medlemskap

Medlemsavgift: Gratis. 

Kontakta oss för mer information och för att bli medlem. Se kontaktinformation nedan.

Behandling av dina personuppgifter

Conny Gustavsson

Kontaktperson

Conny Gustavsson

+46 10 228 49 21

Läs mer om Conny

Kontakta Conny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.