Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Medlemsprogram Korrosion i Bioraffinaderiproduktion

Baserat på vetenskaplig forskning, samt samarbete mellan nyckelaktörer inom bioraffinaderiproduktion, inkluderande anläggningsoperatörer, materialproducenter och experter på material och korrosion, kommer ”Member Research Consortium (MRC) Corrosion in Biorefinery Production” att hjälpa sina medlemmar med korrosionsrelaterade frågeställningar.

Syfte

 • Att etablera en plattform för nätverkande mellan nyckelaktörer inom bioraffinaderiproduktion
 • Att studera korrosion av metaller som används i bioraffinaderiproduktionsprocesser

Detta får du som medlem

Den direkta industriella nyttan av detta MRC inkluderar:

 • Inflytande över inriktningen av FoU-projekt
 • Årliga möten (två möten per år)
 • Ökad kunskap avseende materialbehov inom bioraffinaderisektorn och möjligheterna relaterade till användning av korrosionsresistenta legeringar.
 • Etablering av ett nätverk för att främja utökade och fördjupade diskussioner angående aktuella områden längs värdekedjan.
 • Framtagning av nödvändig information för relevant försöksplanering av studier avseende korrosionsbeteende för korrosionsresistenta legeringar under olika exponeringsförhållanden.
 • Deltagande i gemensamma testprogram för materialprovning för att erhålla viktiga korrosionsdata för legeringar under relevanta exponeringsförhållanden

Den långsiktiga industriella nyttan blir väsentliga bidrag till förbättringar inom hela värdekedjan för bioraffinaderiproduktion omfattande:

 • Tekniska aspekter – Väl avvägda materialval som möjliggör avancerade bioraffinaderiprocesser
 • Miljömässiga aspekter – Minskad materialförlust vid bioraffinaderiprocesser
 • Ekonomiska aspekter – Konkurrenskraft för bioraffinaderisektorn

FoU-projekt

 • Undersökning av effekten av klorid på korrosion för olika material i simulerad bioraffinaderiprocess (2022-2024)

 

Kontakta oss gärna för mer information om detta MRC och hur man kan bli medlem.

Fakta om nätverket

Namn

Medlemsprogram bioraffinaderi

Mer information

Kontakta oss gärna för mer information om medlemskap. Kontaktinformation finns nedan.

Medlemskap

Kontakta oss för mer information om hur du blir medlem. 

Behandling av dina personuppgifter

Rikard Norling

Kontaktperson

Rikard Norling

Forsknings och affärsutvecklare

Läs mer om Rikard

Kontakta Rikard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.