Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nytt MRC kommer att hjälpa bioraffinaderier med deras korrosionsutmaningar

I början av 2022 kommer RISE att starta ett nytt medlemsprogram (MRC – Member Research Consortium). Detta görs för att utveckla och erbjuda relevant provning för utvärdering av korrosionsegenskaper för material som används i bioraffinaderier.

Bioraffinering är en starkt kommande teknologi och bioraffinaderi är en stadigt växande affärssektor med en kontinuerlig utveckling av nya avancerade processer. Många av dessa processer är väldigt krävande vad gäller korrosionsmotståndet för de legeringar som används i bioraffinaderianläggningar. Detta gör det utmanande att introducera de nya avancerade processerna i en stor kommersiell skala och att kunna nyttja deras fulla potential.

Detta nya MRC kommer, utifrån vetenskaplig forskning och ett samarbete mellan forskare, materialtillverkare och representanter för drift och design av bioraffinaderianläggningar, att hjälpa sina medlemmar med korrosionsrelaterade frågeställningar.

Den direkta industriella nyttan av detta MRC inkluderar:

 • Ökad kunskap avseende materialbehov inom bioraffinaderisektorn och möjligheterna relaterade till användning av korrosionsresistenta legeringar.
 • Etablering av ett nätverk för att främja utökade och fördjupade diskussioner angående aktuella områden längs värdekedjan.
 • Framtagning av nödvändig information för relevant försöksplanering av studier avseende korrosionsbeteende för korrosionsresistenta legeringar under olika exponeringsförhållanden. Detta syftar till att möjliggöra lämpliga materialval och nyttiggörande av potentialen relaterad till användning av dessa legeringar i bioraffinaderiproduktion.
 • Deltagande i gemensamma testprogram för materialprovning för att erhålla viktiga korrosionsdata för legeringar under relevanta exponeringsförhållanden.

Den långsiktiga industriell nyttan blir avgörande bidrag till förbättringar inom hela värdekedjan för bioraffinaderiproduktion omfattande:

 • Tekniska aspekter – Väl avvägda materialval som möjliggör avancerade bioraffinaderiprocesser
 • Miljömässiga aspekter – Minskad materialförlust vid bioraffinaderiprocesser
 • Ekonomiska aspekter – Konkurrenskraft för bioraffinaderisektorn

Kontakta oss gärna för mer information om detta MRC och hur man kan bli medlem.

Our First Digital Event

 

Vårt första digitala evenemang

Den 20 maj 2021 organiserade RISE, Processum och French Corrosion Institute det första digitala evenemanget för MRC Biorefinery ”Nytt medlemsprogram om korrosion i bioraffinaderiproduktion”. Totalt var 44 deltagare från 24 företag/institut i 8 länder registrerade från olika nyckelsektorer inklusive bioraffinaderier, materialproducenter och teknik- och tjänsteleverantörer. Evenemanget syftade till att presentera konceptet med MRC för potentiella medlemmar. Under evenemanget var det presentation och diskussion av:

 • Erfarenheter från fältet och från korrosionsbeständiga legeringar för aggressiva driftsförhållanden, vilka från industrin inbjudna talare delade med sig av.
 • Preliminära experimentella resultat från korrosionsbeständiga legeringar som utsatts för hög temperatur och tryck i sur miljö utfört av en grupp erfarna material- och korrosionsforskare från RISE och French Corrosion Institute.
 • En introduktion till den pågående och betydande RISE -investeringen i ett nytt centrum för bioekonomiska utvecklingstestbäddar.
 • En framtidsutsikt bland deltagarna avseende nästa viktiga steg och projektets intresseinriktning, till exempel simulering av faktiska driftsförhållanden.

Nästa digitala möte kommer att hållas under kvartal 3, 2021. Kontakta oss gärna för mer information om mötet.

Fakta om nätverket

Namn

Medlemsprogram bioraffinaderi

Mer information

Kontakta oss gärna för mer information om medlemskap. Kontaktinformation finns nedan.

Namurata Palsson

Kontaktperson

Namurata Palsson

Forskare

Läs mer om Namurata

Kontakta Namurata

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Rikard Norling

Kontaktperson

Rikard Norling

Forsknings och affärsutvecklare

Läs mer om Rikard

Kontakta Rikard

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.