Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Konsumentkontakt

Detta nätverk är en mötesplats för dig som arbetar med företagets relationer gentemot konsumenten och har intresse av hur företagets kontakter med konsumenten kan förändras och förbättras. Nätverket syftar till att stärka dig i ditt arbete som konsumentkontakt och ger konkreta och praktiska verktyg som direkt kan appliceras i vardagen.

Nätverksträffarna baseras till stor del på deltagarnas egna behov och önskemål. Vi har två träffar per år och i den mån det är möjligt besöker vi något av våra deltagande företag. Inbjudna föreläsare inspirerar och lär oss att utvecklas för att möta de ökande kraven i rollen som konsumentkontakt genom intressanta föreläsningar och kreativa workshops.

Genom att gå med i nätverket får du:

  • delta i stimulerande och lärorika träffar
  • möjlighet att utbyta erfarenheter med andra
  • inspireras till förbättringsarbete
  • ökad insikt och kunskap kring relationen till konsument
  • praktiska redskap och verktyg i ditt vardagliga arbetet

Deltagare i nätverket:
Almondy
Fazer Sweden AB
Lantmännen Cerealia
Nordic Sugar AB
Polarbröd AB
Pågen AB
Santa Maria AB
Spendrups Bryggeri AB
Åbro Bryggeri AB

Fakta om nätverket

Namn

Konsumentkontakt

Mer information

Aktuella teman för nätverket:

  • Märkning och trender
  • Hållbar konsumentkommunikation
  • Framtidens konsument
  • Hantera utmanande kunder
  • Nya perspektiv och verktyg i vardagen.

Medlemskap

Nätverket löper ett år i taget. Årsavgiften för nätverket Konsumentkontakt är 15 000 kronor exkl. moms. Avgiften faktureras vid nätverkets start. Avgiften gäller för två deltagare på nätverksträffarna.

Konsumentkontakt 2021.pdf

Behandling av dina personuppgifter

Cecilia Norman

Kontaktperson

Cecilia Norman

Projektledare

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.