Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Intressent­föreningen för betong och berg

Intressentföreningen är ett nätverk för forskning inom betong och bergmaterial. Syftet med föreningen är att vara en kontaktyta mellan medlemsföretagens anställda och RISE experter inom betong-, sten- och ballastområdet.

Varför ska man vara med i Intressentförening för betong och berg?

Ett medlemskap i intressentföreningen är en långsiktig investering i kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. Både för ert företag och för branschen i stort. Inom RISE finns en omfattande verksamhet inom betongområdet, och som medlem i intressentföreningen får du tillgång till både bred och djup expertis. Intressentföreningen fokuserar på teknikbevakning, teknikspridning och normer. Teknikbevakning görs genom inhämtande av kunskap på bland annat konferenser och seminarier och övrig kunskapsuppbyggnad görs genom alla de forskningsprojekt som bedrivs inom betongverksamheten och i närliggande delar inom RISE.

Ett nätverk för forskning inom betong och bergmaterial

RISE verksamhet inom betong har vuxit kraftigt under senare år och är Sveriges största miljö för forskning inom betong och bergmaterial. Genom sin storlek och medarbetarnas kompetens har RISE rika möjligheter att bedriva en omfattande, uthållig och högkvalitativ forskning inom betong- och bergmaterialområdena som bidrar till att minska betongens miljöpåverkan samt att öka materialets livslängd och funktion. För att rönen skall få genomslag även utanför branschen krävs ett högt mått av oberoende och integritet. Intressentföreningen har över 40 medlemmar från hela byggsektorn. Varje medlem är med och bygger upp den grundläggande forskning som alla som verkar inom betong- och bergmaterialsektorerna så väl behöver.

Intressentföreningens årsmöte 2022 med efterföljande seminarium

25 april genomfördes Intressentföreningens årsmöte med efterföljande seminarium. Du som inte hade möjlighet att deltaga på seminariet kommer inom kort att kunna ta del av presentationerna nedan.

 • Cementfrågan, Malin Löfsjögård, Svensk Betong
 • Implementering av klimatförbättrad betong, Markus Peterson, Svensk Betong
 • Återbruk av betongelement, Dimitrios Boubitsas, RISE
 • Regeringsuppdraget att analysera efterfrågan av och tillgång på cement inkl kostnader, Katarina Malaga, RISE
 • 3D-printing
 • Utvärdering av fukt i betong
 • Kommande utbildningar och konferenser, Ulrika Engvall, RISE
 • Fråga RISE, svar på inkomna frågor

Medlemsförmåner

Intressentföreningens medlemsföretag eller -organisationer erhåller följande förmåner:

 • Fritt deltagande på föreningens årsmöten och informationsseminarier
 • Fritt deltagande på höstmötet
 • Chans till gratiskonsultation via valfri öppen fråga till höstmötets "Fråga RISE" 
 • Ett kostnadsfritt exemplar av nyutkomna RISE betongrapporter och öppna uppdragsrapporter skickas till respektive kontaktperson.
 • Medlemsföretagets namn listas på Intressentföreningens hemsida och i RISE nyhetsbrev för betong

Fakta om nätverket

Namn

Intressent­föreningen för betong och berg

Mer information

Intressentföreningens nyhetsbrev

Medlemskap

Alla företag, myndigheter och organisationer som är intresserade av betong är varmt välkomna som medlemmar i Intressentföreningen för betong och berg.

Årliga avgiften består av två delar: en medlemsavgift och en serviceavgift. Serviceavgiften är ungefär ett kvarts basbelopp för företag, myndigheter eller organisationer med färre än 25 anställda och ett halvt basbelopp för större företag (eller motsvarande).

Medlemsavgiften är i båda fallen 500 kr. 2021 är serviceavgiften 0 kr

Kontakta oss för medlemsskap

Behandling av dina personuppgifter

Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

Forskning och affärsutvecklare

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Ulrika Engvall

Kontaktperson

Ulrika Engvall

Projektledare

Läs mer om Ulrika

Kontakta Ulrika
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Cement och betong

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial. 30 miljarder ton används varje år till våra bostäder, byggnader, tunnlar, broar och vägar. En stor fördel är att betong är i princip underhållsfritt och hållbart sett ur ett liv…
Expertis

Klimatsmart cement och betong

Den svenska byggbranschen står inför stora tekniska utmaningar de kommande åren. Detta är kopplat till klimatfotavtrycket i vår byggda miljö och vi måste drastiskt minska koldioxidutsläppen samt minska utnyttjandet av naturliga re…
Tjänst

Undersökning och åtgärdsförslag för betongkonstruktioner

Kvalificerade skadeutredningar och tillståndsbedömningar av byggnader och anläggningar är värdefulla i många sammanhang, till exempel vid underhållsplanering, utredning av reparationsbehov vid skador, värdering vid försäljning, et…
Tjänst

Provning av hårdnad betong - tryck, spräck och klorid

Mekaniska och kemiska analyser på betong.
Tjänst

Provning av hårdnad betong

Ackrediterad provning av betongens frostegenskaper.
Expertis

FFU, upphandling och ombud vid betongrenoveringar

RISE har mångårig erfarenhet av att sammanställa förfrågningsunderlag, hjälpa till med upphandlingen och arbeta som byggtekniska ombud vid renovering av betongkonstruktioner. Vi kan hjälpa till med alla eller delar av dessa arbete…
Berättelse

Betongskador i vattenverk bekämpas med kunskap

I vattenverken renas vattnet som blir vårt dricksvatten. De stora betongkonstruktionerna slits. Men nu börjar en medvetenhet om betongunderhåll spridas. – Det vi vill bort från är när det lappas och lagas. Om man istället gör grun…