Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Upphandling för cirkulär ekonomi

Expertis kring upphandling, i synnerhet offentlig upphandling av varor och tjänster förenliga med principerna för cirkulär ekonomi. Expertisen innefattar cirkulär ekonomi- och inköpsstrategi, kriterier/indikatorer för cirkulär ekonomi och standard för hållbar upphandling (ISO 20400).

Vi har förvärvat kompetens inom offentlig upphandling och mer specifikt inom hållbar / cirkulär offentlig upphandling. Aktuell kunskap och praktiska ledningsverktyg har vidareutvecklats och kombinerats på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt för att framgångsrikt kunna främja kunskap och praktik inom cirkulär offentlig upphandling. Ett exempel kan hänvisa till obligatorisk introduktion och användning av cirkularitetsmätning i praxis för cirkulär upphandling. Detta angreppssätt kommer att säkerställa upptagandet av cirkulär praxis på samhällsnivå (efterfrågan och utbud) och i tillräcklig takt.

Offentlig upphandling är en viktig ekonomisk aktivitet i världens länder. I Sverige köper den offentliga sektorn årligen för motsvarande cirka 18% av BNP (till fast pris). Därför kan den offentliga sektorn utan tvekan använda sin köpkraft för att påverka hållbar konsumtion och produktion genom att välja miljövänliga varor, tjänster och arbete. Dessutom är den offentliga sektorn för närvarande mer än någonsin än tidigare under press för att visa vägen och leverera hållbarhetsmålen 2030-2050. För att uppnå dem verkar cirkulär offentlig upphandling vara avgörande. Emellertid avkodas dess idé inte entydigt, därför har en mängd olika upphandlingar försökts med tvivelaktiga/delvisa framgång. Det finns inte heller någon standard för att mäta cirkularitet. Vår djupa expertis och erfarenhet gör det möjligt för oss att söka bästa tillgängliga kunskap och välja den mest lämpliga metoden på ett skräddarsytt sätt och därför tillsammans skapa bästa möjliga lösning för offentliga organisationer.

Vår arbetsmetod är heltäckande eftersom den inkluderar individuell coaching samtidigt som vi främjar samarbete mellan offentliga organisationer och även bredare spektrum av intressenter. Vi kan också nå specifik expertis (t.ex. standardisering) vid behov. Genom att främja samarbete mellan offentlig upphandling och leverantörer under upphandlingsprocessen finns det också stora möjligheter att realisera minskad resursförbrukning och avfallsproduktion samtidigt som man stimulerar innovation av produkter och tjänster som är utformade för att optimera slutna materialflöden och förbättra resurseffektiviteten tillsammans med hållbara, cirkulära affärsmodeller. Vi stöder offentliga organisationer i att testa och anta specifika ledningsverktyg och standarder. Syftet med denna strategi är tredubbel: För det första att offentliga organ kan lyfta fram hinder och frågor i cirkulär offentlig upphandling. för det andra få nödvändig kunskap och praktik; och för det tredje hitta innovativa, kostnadseffektiva och övertygande lösningar för att till fullo tillämpa cirkulär praktik. Vi har materialserat vår forskning ihop med offentlig sektor i ett dokument - en genomförandeplan ”CPP toolbox” tillsammans med specifikationen på två cirkularitetsmått att använda – ett som mäter cirkularitet av produktinnehåll och ett som mäter cirkularitet genom produktlivslängd. Dessa verktyg har designats för att fungera som praktiskt användbara verktyg för offentliga upphandlingsorganisationer.

Om er offentliga myndighet strävar efter att införa cirkulärt tänkande och praktiken i upphandlingsprocesser, kan vi tillsammans skapa den mest lämpliga lösningen för er. Detta kommer att baseras på individuellt stöd med den senaste banbrytande forskningen och praktiken inom cirkulär offentlig upphandling.

Emanuela Vanacore

Kontaktperson

Emanuela Vanacore

Researcher

+46 10 228 40 35

Läs mer om Emanuela

Kontakta Emanuela
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.