Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Systemanalys av värdekedjan för hållbart protein

Är produktionen av livsmedel baserade på hållbara proteiner nödvändigtvis bättre för klimatet? Är de alltid nutritionellt sundare? Behövs nya affärsmodeller för att få lönsamhet i produkterna? RISE expertis inom systemanalys kan vara avgörande för om ditt företag ska gå från idé till produktutveckling.

Hållbart för klimatet – utifrån ett systemperspektiv

Vi behöver kraftigt påskynda minskningen av växthusgaser för att undvika allvarliga konsekvenser för ekosystem, mänsklig säkerhet, matproduktion och vattentillgång. Livsmedel står för ungefär en fjärdedel av alla våra konsumtionsdrivna växthusgasutsläpp. Därför är det viktigt att säkerställa att nya proteiner utvecklas till klimatsmarta produkter, genom att under utvecklingen utvärdera ingrediensval, råvaruutbyten, energiåtgång, transporter och förpackningsmaterial, med syftet att minimera klimatpåverkan.

På RISE jobbar vi med utvärdering av miljöpåverkan utifrån ett systemperspektiv, det vill säga att vi analyserar alla delar av en kedja som behövs för att leverera en produkt eller tjänst, och hur den kan förbättras. Klimatpåverkan är en miljöeffekt som utvärderas, men även andra som vattenåtgång, förbrukning av resurser och bidrag till övergödning.

RISE deltar i ett flertal projekt på området och RISE Klimatdatabas är exempelvis ett verktyg som används av kommuner, landsting och organisationer som vill se klimatpåverkan för olika livsmedel och klimatberäkna recept. Klimatdatabasen kan även användas som ett strategiskt verktyg för uppföljning av klimatavtrycket från inköpta livsmedel och för att sätta upp klimatmål som sedan kontinuerligt kan följas upp. Med verktyget blir det möjligt att följa om ett skifte mot hållbara proteiner ger en effekt över tid.

Teknoekonomiskt hållbart – svar om produkten blir lönsam

Det spelar ingen roll att efterfrågan av produkten finns och råvaran är billig om det är dyra tillverkningskostnader och det krävs stora investeringar i produktionsutrustning. Då blir priset på slutprodukt till konsument för högt. RISE expertis inom teknoekonomisk analys, nya affärsmodeller, kunskap inom hela värdekedjan för hållbart protein och kännedom om vad marknaden är beredd att betala gör att vi redan i ett tidigt skede kan räkna på vad som krävs för att din produkt ska bli lönsam.

Hållbar nutrition – för hälsan och miljön

De nya livsmedel som tas fram baserat på hållbara proteinkällor skiljer sig både vad gäller råvaror och processteknik från många traditionella proteinkällor, vilket har betydelse för enskilda produkters och kostens näringsinnehåll samt hälsopåverkan. Precis som för övriga livsmedel är det viktigt att säkerställa att utvecklingen av nya alternativa proteinkällor bidrar till en nyttig och hälsosam kost.

Näringsinnehållet i produkterna behöver utvärderas för att optimera innehållet av hälsosamma näringsämnen (som vitaminer och mineraler) och begränsa innehållet av näringsämnen som vi ur ett hälsoperspektiv äter för mycket av (som mättade fett och salt). När animaliskt protein i kosten ersätts med mer miljömässigt hållbara proteinkällor är det viktigt att de nya produkterna bibehåller en adekvat näringstäthet.

RISE arbetar i flera projekt kring matens kombinerade effekter på miljö, nutrition och hälsa. Vi jobbar till exempel med att utveckla ett verktyg för att analysera livsmedels och kosters näringstäthet. Det kan i kombination med RISE klimatdatabas ge bättre vägledning av vilka livsmedel och koster som är mer och mindre hållbara ut hälso- och miljöperspektiv.

RISE har stark kompetens inom analys av miljöpåverkan från livsmedelsproduktion och konsumtion. I kombination med den kompetens som finns inom nutrition kan vi utveckla tvärvetenskaplig kunskap och metoder som kan hjälpa konsumenten mot mer hållbara och hälsosamma matval.

 

Kontakta oss för mer information om hur RISE kan hjälpa ditt företag eller organisation.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.