Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Systemanalys av värdekedjan för hållbart protein

Är produktionen av livsmedel baserade på hållbara proteiner nödvändigtvis bättre för klimatet? Är de alltid nutritionellt sundare? Behövs nya affärsmodeller för att få lönsamhet i produkterna? RISE expertis inom systemanalys kan vara avgörande för om ditt företag ska gå från idé till produktutveckling.

Hållbart för klimatet – utifrån ett systemperspektiv

Vi behöver kraftigt påskynda minskningen av växthusgaser för att undvika allvarliga konsekvenser för ekosystem, mänsklig säkerhet, matproduktion och vattentillgång. Livsmedel står för ungefär en fjärdedel av alla våra konsumtionsdrivna växthusgasutsläpp. Därför är det viktigt att säkerställa att nya proteiner utvecklas till klimatsmarta produkter, genom att under utvecklingen utvärdera ingrediensval, råvaruutbyten, energiåtgång, transporter och förpackningsmaterial, med syftet att minimera klimatpåverkan.

På RISE jobbar vi med utvärdering av miljöpåverkan utifrån ett systemperspektiv, det vill säga att vi analyserar alla delar av en kedja som behövs för att leverera en produkt eller tjänst, och hur den kan förbättras. Klimatpåverkan är en miljöeffekt som utvärderas, men även andra som vattenåtgång, förbrukning av resurser och bidrag till övergödning.

RISE deltar i ett flertal projekt på området och RISE Klimatdatabas är exempelvis ett verktyg som används av kommuner, landsting och organisationer som vill se klimatpåverkan för olika livsmedel och klimatberäkna recept. Klimatdatabasen kan även användas som ett strategiskt verktyg för uppföljning av klimatavtrycket från inköpta livsmedel och för att sätta upp klimatmål som sedan kontinuerligt kan följas upp. Med verktyget blir det möjligt att följa om ett skifte mot hållbara proteiner ger en effekt över tid.

Teknoekonomiskt hållbart – svar om produkten blir lönsam

Det spelar ingen roll att efterfrågan av produkten finns och råvaran är billig om det är dyra tillverkningskostnader och det krävs stora investeringar i produktionsutrustning. Då blir priset på slutprodukt till konsument för högt. RISE expertis inom teknoekonomisk analys, nya affärsmodeller, kunskap inom hela värdekedjan för hållbart protein och kännedom om vad marknaden är beredd att betala gör att vi redan i ett tidigt skede kan räkna på vad som krävs för att din produkt ska bli lönsam.

Hållbar nutrition – för hälsan och miljön

De nya livsmedel som tas fram baserat på hållbara proteinkällor skiljer sig både vad gäller råvaror och processteknik från många traditionella proteinkällor, vilket har betydelse för enskilda produkters och kostens näringsinnehåll samt hälsopåverkan. Precis som för övriga livsmedel är det viktigt att säkerställa att utvecklingen av nya alternativa proteinkällor bidrar till en nyttig och hälsosam kost.

Näringsinnehållet i produkterna behöver utvärderas för att optimera innehållet av hälsosamma näringsämnen (som vitaminer och mineraler) och begränsa innehållet av näringsämnen som vi ur ett hälsoperspektiv äter för mycket av (som mättade fett och salt). När animaliskt protein i kosten ersätts med mer miljömässigt hållbara proteinkällor är det viktigt att de nya produkterna bibehåller en adekvat näringstäthet.

RISE arbetar i flera projekt kring matens kombinerade effekter på miljö, nutrition och hälsa. Vi jobbar till exempel med att utveckla ett verktyg för att analysera livsmedels och kosters näringstäthet. Det kan i kombination med RISE klimatdatabas ge bättre vägledning av vilka livsmedel och koster som är mer och mindre hållbara ut hälso- och miljöperspektiv.

RISE har stark kompetens inom analys av miljöpåverkan från livsmedelsproduktion och konsumtion. I kombination med den kompetens som finns inom nutrition kan vi utveckla tvärvetenskaplig kunskap och metoder som kan hjälpa konsumenten mot mer hållbara och hälsosamma matval.

 

Kontakta oss för mer information om hur RISE kan hjälpa ditt företag eller organisation.


Kontaktperson

Jennifer Davis

Forskare

+46 10 516 66 86
jennifer.davis@ri.se

Läs mer om Jennifer

Relaterat

Berättelse

Klimatdatabasen ska visa kompletta miljöprestanda

Att bara fokusera på klimat när man beräknar menyer till skolor och sjukhus eller recept till konsumenter kan ge helt motsatt effekt för till exempel biologisk mångfald och användning av kemiska bekämpningsmedel. Nu vill RISE bred…
Berättelse

Klimatdatabas för smartare matkonsumtion

Vad har våra val för effekt på klimatet? Det är i dag självklart för många att fråga sig inför ett köp – och kraven på att kunna redovisa det ökar från kunderna. RISE Klimatdatabas har svaren på frågorna om mat. – När klimatdataba…
Expertis

Hållbar nutrition för god hälsa och miljö

Genom analys av matens effekter på hälsa och miljö bidrar vi med bättre kunskap om hållbara matvanor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
Berättelse

Minskad klimatpåverkan från offentliga måltider

I Sverige serveras varje dag runt tre miljoner offentliga måltider, det vill säga måltider inom vård, skola och omsorg. RISE utbildar och coachar personal inom offentlig verksamhet för att minska matsvinnet och måltidernas klimatp…
Projekt

Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider

Genom projektet kommer offentliga måltidsverksamheter öka sin kunskap om hur matens klimatpåverkan kan minskas genom teoretisk och praktisk utbildning, genom erfarenhetsutbyte och workshops, samt genom att utveckla verktyg för arb…
Projekt

Nätverket Mat och miljö

Miljön inklusive klimatet på vår jord påverkas av maten på vårt bord. Men vilken är den senaste kunskapen om livsmedels klimatpåverkan och andra viktiga miljöfrågor kopplat till livsmedelsproduktion såsom mark-, pesticid- och vatt…
Projekt

Nutritions- och hälsoindikatorer inom Livscykelanalyser (LCA) av livsmedel

Kosten påverkas både hälsan och miljön, då är alltså en nyckelfaktor för både hållbar utveckling och god folkhälsa. För att beslut om livsmedelsval, krävs metoder som kombinerar miljöpåverkan, näringsinnehåll och hälsopåverkan. Pr…