Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Spårbara material och produkter i den cirkulära ekonomin

RISE har kompetensen som bistår organisationer att hitta lösningar för de kommande behoven av produkt- och materialspårbarhet.

Hållbarhet, resiliens, cirkulär ekonomi och insikterna om begränsade resurser ställer allt fler och högre krav, samtidigt som digitaliseringen ger nya förväntningar på att intressenter kan dela information utmed materiella värdekedjor. Spårbarhetsinformation kan exempelvis användas för utveckling av material och produkter, materialhanteringssystem, affärsmodeller med olika delnings- och ansvarsroller, effektiva återvinningslösningar, effektiv spårning av felorsakskällor och försäkran om hållbara försörjningskedjor. Spårbarhetslösningar underbygger:

  • Grundläggande omformning av organisationens informationshantering för att digitalisering och kontrollerad datadelning.
  • Krav på att löften om hållbart ansvarstagande vid resursutvinning kan förmedlas och verifieras vid påståenden till kunder och vid krav på leverantörer.
  • Det resilienta samhällets behov av att säkra både de resurstillgångar som finns i samhället och de alternativa resurskällor som finns.
  • Den cirkulära ekonomins behov av informationsutbyte för samarbete över komplexa värdenätverk för att realisera cirkulära möjligheter i material, produkter, teknologier och affärsmodeller.
  • Att implementera och maximera nyttan av EU:s Digitala Produktpass.

RISE tillför stark kompetens inom ett brett spektrum som gör oss till en one-stop-shop för att förstå och utforma lösningar till era behov. Vi kan bidra till att forma strategiska utvecklingslinjer inom cirkulär ekonomi för tjänster, produkter och material där t.ex. materialidentifiering, digitalisering och standardisering behövs för att utveckla och realisera spårbarhetslösningar. RISE kan stötta näringsliv och samhälle med spårbarhetslösningar och kunskap i följande tre roller:

  1. Innovationspartner för stora eller små företag och organisationer för att lösa strategiska och praktiska frågor kring produkt och material-spårbarhet.
  2. Tjänsteleverantör för att utreda tekniska delar av spårbarhetsbehov för företag, från material, digitaliserad och/eller organisatorisk synpunkt.
  3. Forskningspartner, i alla områden rörande spårbarhet.

 

Raul Carlsson

Kontaktperson

Raul Carlsson

Senior forskare

+46 10 228 49 05

Läs mer om Raul

Kontakta Raul
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Var kommer mitt material ifrån och vad innehåller det?

För att skapa ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle krävs ett gemensamt system för spårbarhet av återvunnet och återanvänt material. Hur ska vi annars säkerställa att textilier, plastdelar eller metallkomponenter i den ci…
Pressmeddelande

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på många fronter för att etablera ett hållbart s…
Projekt

Trace4Value - spårbarhet för hållbara värdekedjor

I projektet Trace4Value samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.
Projekt

CIRPASS - Shaping the future of the Digital Product Passport

CIRPASS finansieras av Europeiska kommissionen, är ett samarbetsinitiativ för att lägga grunden för implementering och utbyggnad av ett standardbaserat digitalt produktpass (DPP) med ett initialt fokus på ICT, batterier och textil…
Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Ny lagstiftning finns nu som syftar till att göra hållbara produkter till norm på EUs inre marknad. Som en del av Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) introduceras också digitala produktpass. I projektet Produktpas…