Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Resursåterförande avloppssystem

Innovativa avloppsystem kan skydda miljön från skadliga utsläpp och samtidigt skapa cirkulära flöden av vatten, näring och energi.

Ramverk för hållbarhetsanalys av avloppssystem

Med siktet inställt på hållbara lösningar håller synen på avloppsvatten på att förändras från avfall till resurs och från avloppsreningsverk till produktionsanläggning för återvunna resurser, såsom näringsämnen, biogas och vatten.

RISE arbetar med hela avloppsystemet från hushåll och industri ner till utsläppet av renat avloppsvatten och återanvändningen av näringsämnen, m.m. Vi har expertis för att jämföra och utvärdera system för insamling och behandling av avloppsvatten och användningen av återvunna resurser. Vi studerar innovativa system och lösningar från små enskilda avlopp och gemensamhetsanläggningar till specifika delar som avloppsreningsverk till hela stadsdelar. Ett signum är vår metod för hållbarhetsanalys där vi inkluderar såväl det tekniska systemet som organisationen som driver det och brukarperspektivet och utvärderar det avseende en bredare uppsättning hållbarhetskriterier (miljö, hälsa & hygien, ekonomi, teknisk funktion samt organisations- och brukaraspekter) med multikriterieanalys. Ett stort område är recirkulering av näringsämnen till åkermark via utvinningsprocesser eller källsorterande system, ett annat är optimering och energieffektivisering av avloppsreningsverk. 

Vi levererar beslutsunderlag för att avgöra värdet av innovativa system.

Magnus Arnell
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.