Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Resursåterförande avloppssystem

Innovativa avloppsystem kan skydda miljön från skadliga utsläpp och samtidigt skapa cirkulära flöden av vatten, näring och energi.

Ramverk för hållbarhetsanalys av avloppssystem

Med siktet inställt på hållbara lösningar håller synen på avloppsvatten på att förändras från avfall till resurs och från avloppsreningsverk till produktionsanläggning för återvunna resurser, såsom näringsämnen, biogas och vatten.

RISE arbetar med hela avloppsystemet från hushåll och industri ner till utsläppet av renat avloppsvatten och återanvändningen av näringsämnen, m.m. Vi har expertis för att jämföra och utvärdera system för insamling och behandling av avloppsvatten och användningen av återvunna resurser. Vi studerar innovativa system och lösningar från små enskilda avlopp och gemensamhetsanläggningar till specifika delar som avloppsreningsverk till hela stadsdelar. Ett signum är vår metod för hållbarhetsanalys där vi inkluderar såväl det tekniska systemet som organisationen som driver det och brukarperspektivet och utvärderar det avseende en bredare uppsättning hållbarhetskriterier (miljö, hälsa & hygien, ekonomi, teknisk funktion samt organisations- och brukaraspekter) med multikriterieanalys. Ett stort område är recirkulering av näringsämnen till åkermark via utvinningsprocesser eller källsorterande system, ett annat är optimering och energieffektivisering av avloppsreningsverk. 

Vi levererar beslutsunderlag för att avgöra värdet av innovativa system.

Magnus Arnell

Kontaktperson

Magnus Arnell

Forskare

+46 10 516 63 33

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men dricksvatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt v…
Erbjudande

Vattenförsörjning – för daglig drift och kris

Kommunen ansvarar för den dagliga vattenförsörjningen. Kommunen är också ansvarig för vattenförsörjning vid kris. En kris kan till exempel bero på vattenbrist på grund av torka, kontaminering på grund av farliga oavsiktliga utsläp…
Projekt

Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten

Merparten av energin som används i den urbana vattencykeln används för uppvärmning av varmvatten i hushåll och industrier. Denna energi spolas bokstavligen ner i avloppet. Denna värme återvinnas på eller uppströms avloppsreningsve…
Projekt

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk

Stora investeringar inom VA-anläggningar kommer att krävas de närmsta åren. Digitala tvillingar vid avloppsreningsverk kan möjliggöra mer effektiva system där resurser tas bättre omhand, utsläpp till vatten och luft blir lägre sam…
Projekt

Modellering av industriell symbios - biogas och industriell avloppsrening

Projektet syftar till att modellera en industriell symbios mellan biogasproduktion och rening av näringsfattigt industriavloppsvatten. Konceptet bidrar till cirkulär omställning då det kombinerar minskad energiförbrukning och drif…
Test & demo

Avloppsrening

I testbädden, norr om Uppsala, erbjuder vi forsknings- och utvecklingsprojekt, ren kontraktsbaserad produktutveckling och oberoende tredjepartstester av avloppsreningsteknik. Tack vare tidigare arbete med ackrediterad provning har…
Berättelse

Hållbart och långsiktigt verk för avloppsrening

För en liten kommun med hög andel säsongsboende kan ett traditionellt avloppsreningsverk bli ekonomiskt och hållbarhetsmässigt ohållbart, samtidigt som alternativet med en markbaserad anläggning har utmaningar kring mätning av ren…

Om Svenska näringsplattformen

Svenska näringsplattformen finns för att stödja, underlätta och överbrygga hinder för att möjliggöra en systemomställning där näringsämnena i avloppsvatten är en del av ett rent kretslopp i synergi med de globala hållbarhetsmålen.…