Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Regulatoriskt växthus, sandlåda eller försöksverksamhet

Regulatoriska växthus (alt. regulatoriskt sandlåda eller regulatorisk försöksverksamhet) är ett verktyg som kan användas för att ge aktörer möjlighet att testa och pröva sig fram till exempelvis nya innovativa produkter eller tjänster som annars hade varit otillåtna för att de strider mot lag eller andra regelverk som aktörer åtagit sig att följa.

Regulatoriska växthus[1] (eng. Regulatory Sandboxes) har på senaste tiden lyfts alltmer som ett effektivt verktyg för att arbeta med nya tekniska företeelser som är juridiskt komplexa. Detta utgör på många sätt en motpol eller komplement till traditionellt lagstiftningsarbete - som börjar med ett politiskt uppdrag som sedermera, efter bland annat remissförfarande, slutar i en lagstiftning. Traditionellt lagstiftningsarbete tar lång tid, kan ha svårt att följa med teknikutvecklingen och har utmaningar med att hitta rätt nivå på regler som fungerar i praktiken.

RISE är en naturlig samarbetspartner för de som är nyfikna på regulatoriska växthus och har en idé de vill prova. Vi kan erbjuda bland annat kunskap om processen, verktyg och metoder, utvärdering samt tillhandahålla testytor med mera. 

Regulatoriska växthus ger dig som aktör en möjlighet att utforska nya innovativa produkter eller tjänster som annars varit svåra att testa då de inte ligger i linje med befintliga regler eller lagstiftning. Detta kan ske med olika till exempel olika former av dispenser eller under myndighetsövervakning. Regulatoriska växthus avgränsas på ett lämpligt sätt med villkor av olika slag, beroende på sammanhanget. Samhällsnyttan med regulatoriska växthus är att en innovation kan testas i verkligheten på ett tidigare stadie och att barnsjukdomar kan upptäckas innan något regleras i lag. Genom regulatoriska växthus får samhället således bättre fungerande regler som en del av innovationsprocessen.

Regulatoriska växthus växer fram på allt fler områden såsom fintech, automatiserade fordon, drönare, energi, telekommunikation och hälsa. Särskilt inom digitalisering lyfts frågan om regulatoriska växthus allt mer fram som ett sätt att påskynda innovation (se till exempel skäl 71-72 och artikel 53-55 i liggande förslag till europeisk AI-förordning).

[1] Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) förordar att växthus används i stället för direktöversättningen från engelskans sandbox (sandlåda) som svenskt samlingsbegrepp för försöksverksamhet med koppling till regelverk. (Komet 2020:23 s. 4) Vi har tillfrågat Regeringskansliet, som använt båda begreppen (sandlådor och växthus), men inte fått någon återkoppling om deras syn på officiellt begrepp.

Niklas Thidevall

Kontaktperson

Niklas Thidevall

Senior forskare/Rättslig expert

Läs mer om Niklas

Kontakta Niklas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.