Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

PFAS-analyser

RISE erbjuder olika tester för analys av PFAS i material, varor, artiklar, produkter, vatten, jord och livsmedel. Det finns ingen metod som mäter alla PFAS utan beroende på vad man vill veta får man välja lämplig metod. Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Kvantifiering av totalt fluor med förbränning och jonkromatografi (CIC)

Halten total fluor kan ge en indikation på mängden tillsatt PFAS i ett material, produkt eller vara. Provet analyseras direkt efter förbränning och fångar även polymera PFAS. En koncentrationsgräns på 50 ppm (µg/g) är satt för att inkludera polymera PFAS i förslaget på bred PFAS-reglering. Om halten totalt fluor överstiger 50 ppm kan man verifiera att det är organiskt (PFAS) med pyrolys-GC/MS. 

Pyrolys-GC/MS 

Provet förbränns genom pyrolys och bildade fragment (mindre molekyler) separeras i en gaskromatograf och detekteras i en masspektrometer. Metoden används traditionellt till analys av polymera material och har visat sig kunna detektera fluorpolymerer som PTFE både som rent material och som tillsats i lägre koncentrationer. Metoden kan även särskilja strukturen på fluorerade sidokedjspolymerer i textilimpregnering och fluorerade kol i skidvalla. Även denna metod tillämpar direkt förbränning av provet utan extraktionssteg. 

Metodik med fokus på att detektera polymera PFAS som många produkter innehåller togs fram inom projektet POPFREE Industry och har sammanfattats i en vetenskaplig artikel. Se länk till publicerad "pre-print nedan (manuskriptet är accepterat i tidskriften Environmental Science: Processes & Impacts). Arbetet presenterades även på Fluoros 2023 (postern finns som pdf under mer information till höger). 

Länk till artikel

Riktad analys av specifika PFAS-ämnen

Denna metod är den traditionella metoden för analys av specifika PFAS-ämnen och kan kvantifiera halter under 25 ppb (ng/g) som t.ex är den reglerade halten av PFOA. RISE erbjuder analys av många olika PFAS-ämnen. Metoden används för analys av PFAS-ämnen i vatten, jord, och snö som vanligtvis innhåller låga koncentrationer av PFAS och för tillsyn av PFAS-ämnen i produkter som är reglerade idag som t.ex. PFOA, PFOS, PFHxS och de längre perflurorerade karboxylsyrorna från C9-C14 vars halt inte får överstiga 25 ppb. Provet extraheras med lösningsmedel som koncentreras upp och sedan analyseras med LC-MS/MS. 

Analys av total oxiderbar prekursor (TOPA)

PFAS-analys av vanliga PFAS-ämnen med LC-MS/MS efter oxidativ omvandling (TOP) som fångar potentiella svårmätbara och oidentifierade prekursorer av perfluoralkylkarboxylsyror (PFCA) och sulfonsyror (PFSA). Metoden fångar PFAS-ämnen som kan brytas ner till PFOA, PFOS, och PFHxS där koncentrationen av dessa ämnen inte får överstiga 1000 ppm enligt POPs-förordningen efter oxidation (ämnen som kan brytas ner till PFOA räknas som PFOA-relaterat ämne). Man kan alltså fånga okända prekursorer till PFOA med denna metod. 

Extraherbart organiskt fluor (EOF)

Provet extraheras med metanol, följt av filtrering och förbränning av metanolextraktet. Mängden bildad fluorid kvantifieras med jonkromatografi (samma metod som vid bestämning av totalt fluor ovan men med ett extraktionssteg för att fånga enbart organisktfluor). Polymera PFAS har visat sig svåra att fånga med denna metod och lämpar sig bättre för direkt förbränning om det är ett fast prov. 

PFAS-analys enligt OEKO-TEX

Specifika PFAS-ämnen analyseras utifrån kriterier i OEKO-TEX. Kontakta Ingegerd Hartmann direkt om du är intresserad av certifiering enligt OEKO-TEX.

Länkar till presentationer om PFAS-analyser

Analys av PFAS i konsumentprodukter

Analys av PFAS i varselkläder

Lisa Skedung

Kontaktperson

Lisa Skedung

+46 70 619 60 16

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

POPFREE Industri - För en PFAS-fri och cirkulär industri 

Webbinarium: PFAS-substitution i textila leverantörskedjor

Den 2 september 2022 anordnades ett digitalt seminarium för att lansera verktyget "PFAS Substitution Guide for Textile Supply Chains" och kommunicera kring aktiviteter och lärdomar från textilcaset i POPFREE-projektet.

Testbed PFAS - Testa hos oss

Har ditt företag en metod för att rena kontaminerad jord och vatten? Eller har du en ny metod för brandsläckning? Välkommen att ansöka till Testbed PFAS.

Varför ska du fasa ut PFAS?

PFAS används i många konsumentprodukter på grund av sin förmåga att stöta bort vatten, smuts och fett, bilda släta filmer och tåla höga temperaturer. De är mycket svåra att bryta ner och ansamlas därför i naturen där de utgör en s…

Substitutions­centrum

Substitutionscentrum stödjer verksamheter i att fasa ut, substituera, farliga kemiska ämnen med syfte att nå miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.
Tjänst

Analys av PFAS i material i kontakt med livsmedel

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en klass av substanser som bland annat förekommer i material i kontakt med livsmedel. De har uppmärksammats allt mer då de är mycket vitt utbredda, svåra att bryta ner och kan ha e…
Tjänst

Kemisk analys av material­sammansättning/ problemlösning

Vi kan hjälpa till med kemiska analyser för att identifiera sammansättning och ursprung av okända prover. Analyserna kan ofta påbörjas direkt, utan lång planering och förberedelse.

Inspelade webbinarier