Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Optimering av resurser och scheman

Med optimering räknar man ut hur något kan göras så bra som möjligt, exempelvis produktionsplaner, fordonsanvändning eller personalscheman.

RISE har stor erfarenhet av till exempel optimering av tidtabeller, lokomlopp och bangårdar.

Inom optimering används matematiska metoder för att beräkna hur något skall göras på ett så bra sätt som möjligt, som att minimera kostnader eller maximera nyttjandet av infrastruktur eller andra resurser. Typiska tillämpningsområden är planering av underhåll, göra personalscheman eller produktionsplanering. RISE har även tillämpat optimering för planering av tidtabeller och fordonsanvändning. Genom optimering kan man både adressera komplexa problem och få ledning om hur situationer kan förbättras.

Utmaningen är ofta att matematiskt beskriva verklighetens komplexitet och att designa en lösningsmetod som hittar optimum, givet de angivna begränsningarna. Optimeringsexperterna vid RISE har stor erfarenhet av att omvandla optimeringsteori till värdeskapande applikationer inom många olika områden.

Vid optimering är själva strukturerandet av problemet en viktig del för att förstå vad som är förutsättningar, vad som är beslut, vad som är följder och hur delar hänger samman och påverkar varandra. Denna typ av problemstrukturering kommer ofta till nytta i många andra sammanhang, även då man inte avser eller kan formulera matematiska modeller för att räkna på optimalitet. 

Sara Gestrelius

Kontaktperson

Sara Gestrelius

Researcher

+46 10 228 43 94

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.