Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Optimering av resurser och scheman

Med optimering räknar man ut hur något kan göras så bra som möjligt, exempelvis produktionsplaner, fordonsanvändning eller personalscheman.

Lok på Hallsbergs personbangård
Foto: Magnus Backman
RISE har stor erfarenhet av till exempel optimering av tidtabeller, lokomlopp och bangårdar.

Inom optimering används matematiska metoder för att beräkna hur något skall göras på ett så bra sätt som möjligt, som att minimera kostnader eller maximera nyttjandet av infrastruktur eller andra resurser. Typiska tillämpningsområden är planering av underhåll, skapande av tidtabeller, göra personalscheman eller produktionsplanering. Genom optimering kan man både adressera komplexa problem och få ledning om hur situationer kan förbättras.

Utmaningen är ofta att matematiskt beskriva verklighetens komplexitet och att designa en lösningsmetod som hittar optimum, givet de angivna begränsningarna. Optimeringsexperterna vid RISE har stor erfarenhet av att omvandla optimeringsteori till värdeskapande applikationer inom många olika områden.


Martin Joborn

Kontaktperson

Martin Joborn

Tf enhetschef

Läs mer om Martin

Kontakta Martin

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.