Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Öppna och delade data

Öppna och delade data från myndigheter och företag är en förutsättning för datadriven innovation, och kan bidra till betydande effektiviseringsvinster genom att ersätta befintliga systemintegrationer och manuella registerutdrag. RISE har lång erfarenhet av forskning kring hur organisationer kan dela och samverka kring öppna och delade data.

I takt med att organisationer i allt högre grad behöver nyttja data som strategisk resurs blir delning och samverkan kring data mer aktuellt. Hur delning och samverkan sker beror på en organisations underliggande syfte och mål. Öppenheten kan röra alltifrån delning mellan affärsenheter inom en enskild organisation, till delning mellan organisationer där avtalsformer och tekniska plattformar begränsar spridning och tillämpning av data. Därtill kan data tillgängliggöras helt öppet till fördel för spridning och fri användning i tjänster utvecklade av tredje part.
Att välja rätt nivå av öppenhet och form för tillgängliggörande kräver dock beaktande av exempelvis affärs- och integritetsrelaterade aspekter. Tekniska aspekter kräver också eftertanke, exempelvis avseende design och tillämpning av plattformar, processer och format som klarar att skala till den tänkta omfattningen. Det är även viktigt att arbeta proaktivt mot utvecklare och andra användare av organisationens data, för att förstå på vilket sätt data skapar värde för användaren, och hur detta kan förbättras. Kravställning om inbyggd öppenhet är också kritisk för att undvika framtida inlåsningar av data. 
Många av de tekniska och organisatoriska förmågor som krävs för att hantera dessa utmaningar ingår i den så kallade ”mjuka digitala infrastrukturen”. Detta är grundläggande förmågor (exempelvis standarder, ramverk, processer, principer och verktyg) som med fördel bör utvecklas och tillämpas av flera aktörer inom en domän där man har likartade behov och förutsättningar. Inom RISE har vi erfarenhet av tillämpad forskning och aktiv samverkan för att stödja både industri och offentlig sektor i att bygga dessa förmågor. Områden vi arbetar inom omfattar exempelvis:

  • Processer och metoder för hantering, tillgängliggörande och nyttjande av öppna och delade data
  • Facilitering och koordinering av delning och samverkan kring öppna och delade data
  • Implementering, val och utformning av standarder och specifikationer för data som främjar interoperabilitiet mellan tjänster och portabilitet av data.
  • Nyttoanalyser av effekter från tillgängliggörande och nyttjande av öppna och delade data.

Gemensamt för vårt arbete inom dessa områden och övergripande mål är att hjälpa våra partner och samhället i stort använda, dela och samverka kring öppna och delade data på ett säkert, hållbart och värdeskapande sätt. Vi hoppas därigenom bidra till en accelererad och värdeskapande digital transformation både inom svensk industri och offentlig sektor.

Johan Linåker

Kontaktperson

Johan Linåker

Forskare

+46 10 228 43 07

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Open Mobility Data in the Nordics

Tillgång till data från kollektivtrafiken är en nyckelfaktor för att kunna utveckla nya smarta transportlösningar i våra städer. I projektet ODIN går de nordiska aktörerna inom kollektivtrafiken samman i en satsning för att tillgä…
Projekt

Nationell Skalning Öppna Data

Projektet NSÖD var en katalysator för att genomförda och pågående initiativ inom öppna data främst offentliga sektor ska få ökad spridning och kunna skalas upp. Genom uppskalning möjliggörs en nationell kraftsamling för att Sverig…
Projekt

Utveckling av Ekosystemförmågor Öppna Data

EKOFOND
Projekt

Real Time Ferries

It´s time to get visible! Real Time Ferries − delar avgångs- och ankomsttider från färjor med andra transportsätt i Östersjöregionen i syfte att underlätta för såväl passagerare som godstransporter.
Projekt

City as a Platform

City as a Platform samlar 18 kommuner vilka kommer att utforska, implementera och samverka kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Projektet skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nat…
Projekt

Road Data Lab

Det finns många olika intressenter på vägarna. Många av dem samlar in enorma mängder data för olika ändamål, såsom autonom körning, kartor och navigering, tidtabeller för kollektivtrafik, underhåll och planering av infrastruktur, …
Berättelse

Så kan data från hälsoappar hjälpa vården

Allt fler använder sig av hälsorelaterad teknik och samlar via appar och sensorer in data om sin egen hälsa. På sikt kan detta skapa förutsättningar för god, individbaserad hälsovård.